2024 rok zapowiada się pozytywnie

      
    
2024 rok zapowiada się pozytywnie
Aktualności / 2024-01-23 / autorzy: Adam Woźny

Dużo wskazywało na to, że koniec 2023 roku na rynkach akcji amerykańskich może być pozytywny, a Święty Mikołaj będzie miał pełny worek prezentów. Ciężko było natomiast oczekiwać, że nawet Jerome Powell (szef FED) złoży czapkę Mikołaja i nie będzie przeszkadzał w pozytywnej końcówce roku. A jaki był rok 2023? Prawie 25% wzrostu S&P500 i przeszło 40% wzrostu indeksu Nasdaq Composite z pewnością może robić wrażenie. Niestety nie oddaje to pełnego obrazu zeszłego roku na amerykańskim rynku akcji, a za imponującymi wzrostami stała dość ograniczona liczba spółek. Bez większego problemu wskażemy spółki, których wzrosty cen nie dogoniły nawet tych 25% szerokiego rynku amerykańskiego. Jak bardzo odmienny będzie rok 2024, to się okaże. Nie zdziwiłbym się natomiast, gdyby do motorów wzrostów dołączyła również część spółek gorzej zachowujących się w 2023 roku.

Początek 2024 roku zaczął się dość nerwowo, a szybkie spadki na S&P500 i Nasdaq Composite z pewnością mogły wystraszyć część uczestników rynków. Oczywiście na podstawie kilku pierwszych dni stycznia nie warto przesądzać o obrazie na cały rok. Podwyższona zmienność będzie prawdopodobnie tematem tego roku, ale z pewnością nie musi być to czynnik, który może istotnie wpłynąć na zepsucie humorów w czasie podsumowania 2024 roku.

Startujemy z sezonem wyników kwartalnych, który już na początku pokazuje, że nie wszystkie ryzyka mamy za sobą. Dość wymagający poprzedni rok może spowodować, że spora część zarządów nie będzie „szalała” z wysokimi prognozami dotyczącymi roku bieżącego. Będzie to o tyle istotne, że tak konserwatywne prognozy będą pokazywały już „najgorszy scenariusz”, a furtka do pozytywnych zaskoczeń będzie się stopniowo otwierać. Takie otoczenie, przy zwiększonej zmienności na rynkach, z pewnością będzie przynosiło wiele okazji inwestycyjnych dla tych, którzy nie obawiają się patrzeć na inwestycje w średnim terminie.

Z każdym kolejnym miesiącem 2024 roku zdecydowanie zbliżamy się do cyklicznej poprawy warunków ekonomicznych. Nie powinniśmy zapominać, że takie warunki potrafią skutecznie wykorzystywać silne spółki, z zarządami, które nie przespały okresu inwestycji w rozwój przedsiębiorstwa. Ten rok może pokazać jak duża siła drzemie w podejściu przedsiębiorstw do inwestowania we wzrost.

 

 


Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej.
Niniejszy materiał stanowi komentarz do bieżącej sytuacji rynkowej. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku. Niniejszy materiał nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.
Niniejszy materiał został przygotowany z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy, Informacje przedstawione i opisane w niniejszym materiale opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu gospodarczego, geopolitycznego, prawnego i podatkowego oraz mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści zawartych w niniejszym materiale.
Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.