Kadra

    
    
Zarząd Towarzystwa Generali Investments TFI
    
Grzegorz Piwowar Prezes Zarządu
Kariera zawodowa
od września 2019 Prezes Zarządu Generali Investments TFI S.A.
czerwiec – październik 2019 Członek Rady Nadzorczej Generali Investments TFI S.A.
2007 – 2017 Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.
2006 – 2007 Członek Zarządu Banku BPH S.A.
1992 – 2006 Bank BPH S.A., m.in. na stanowiskach:
Dyrektor Zarządzający Obszarem Dystrybucji i Sprzedaży, Dyrektor Regionu Południowego Bankowości Detalicznej, Dyrektor Biura Maklerskiego oraz Specjalista
1987 – 1992 Pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Instytut Elektroniki

Ma wieloletnie doświadczenie w działalności w radach nadzorczych instytucji finansowych, między innymi w latach 2007 – 2017 był członkiem rad nadzorczych Pekao Bank Hipoteczny S.A., Pioneer Pekao Investment Management S.A., OJSC UniCredit Bank, Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A., Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o., Centrum Kart S.A., Pioneer PTE S.A., a w latach 2014 – 2017 zasiadał w składzie Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej.

W grudniu 2020 roku został powołany na Członka Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Jest absolwentem kierunku Elektronika Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studiów podyplomowych w zakresie bankowości na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Zbigniew Jakubowski Wiceprezes Zarządu
Kariera zawodowa
od 2001 Wiceprezes Zarządu Generali Investments TFI S.A. odpowiedzialny za obszar zarządzania funduszami, aktywami i doradztwa inwestycyjnego
2000 – 2001 Prezes Zarządu – Dyrektor Inwestycyjny Korona TFI S.A
1998 – 2000 Zarządzający aktywami w Banku Gdańskim S.A. i w Domu Maklerskim BIG-BG Sp. z o.o. oraz jako członek zarządu odpowiedzialny za politykę inwestycyjną w BWE Asset Management S.A.
1998 Licencja doradcy inwestycyjnego (nr licencji 125).
1994 Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Rozpoczął pracę na stanowisku maklera papierów wartościowych

Jego dewizą w zarządzaniu jest patrzenie w przyszłość (przewidywanie trendów rynkowych) oraz konsekwencja w działaniu. Oprócz opierania się na „twardych” danych i argumentach wyznaje też zasadę, że zawsze należy wykazać pewną dozę pokory wobec tego, co się dzieje na rynku.

Lubi czytać książki, zaś wolny czas spędza aktywnie, uprawiając ulubione sporty: triatlon i siatkówkę.

Kazimierz Fedak Członek Zarządu
Kariera zawodowa
od 2019 Członek Zarządu Generali Investments TFI S.A. odpowiedzialny za obszar sprzedaży i marketingu
od 2018 Dyrektor Rozwoju Biznesu Asset Management w Regionie CEE, Generali CEE Holding BV
2013 – 2018 Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Sprzedaży i Marketingu, Amundi Polska TFI S.A.
2011 – 2013 Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Funduszy Inwestycyjnych, Credit-Agricole Bank Polska S.A.
2005 – 2010 Dyrektor Departamentu Informacji Zarządczej, Inwestycji Finansowych i Obsługi Funduszy, HDI-Gerling Życie TU S.A.
2003 – 2005 Specjalista w Departamencie Informacji Zarządczej, Bank Pekao S.A.
1999 – 2004 Pracownik naukowo-dydaktyczny WAT, Wydział Mechatroniki

Absolwent fizyki technicznej na Wojskowej Akademii Technicznej oraz studiów MBA na University of Illinois w Urbana-Champaign.

Wolny czas lubi spędzać aktywnie. Jest pasjonatem i wielkim fanem wschodnich sztuk walki.

Krzysztof Kozłowicz Członek Zarządu
Kariera zawodowa
od 2020 Członek Zarządu Generali Investments TFI S.A., odpowiedzialny za obszar zarządzania ryzykiem
2013 – 2019 Chief Risk Officer, Dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem w spółkach ubezpieczeniowych i PTE Grupy Generali w Polsce
2012 – 2013 Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego w TUiR Warta i TUNŻ Warta
2010 – 2012 Chief Risk Officer, Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem w HDI Asekuracja TU SA i HDI-Gerling Życie TU S.A.
2002 – 2010 Konsultant, a następnie menedżer w Dziale Doradztwa w KPMG Polska
1999 – 2002 Asystent w Dziale Audytu Instytucji Finansowych KPMG Polska Audyt

W zarządzaniu ryzkiem stara się utrzymać równowagę pomiędzy rozwojem a stabilnością organizacji. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, członek stowarzyszenia ACCA, certyfikowany audytor systemów informatycznych CISA oraz certyfikowany audytor CIA.

Wolne dni spędza pokonując kilometry na rowerze lub chodząc po górach, a wieczory najchętniej oglądając filmy z rodziną. Wcześniej ratownik wodny i zapalony triathlonista.

Magdalena Kurpiewska Członek Zarządu

Od sierpnia 2021 roku Członek Zarządu Generali Investments TFI S.A. odpowiedzialny za obszar zarządzania zasobami ludzkimi.

Jest skutecznym menadżerem z wieloletnim doświadczeniem w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w spółkach na rynku finansowym. Pełniła funkcję m.in. Dyrektora Personalnego w Polskiej Agencji Prasowej, Banku Pekao S.A. oraz Dyrektora Biura Zarządzania Kadrami w PZU.

Od 2017 roku związana jest z Grupą Generali Polska. Odpowiadała za strategię szkoleń i rozwoju dla wszystkich Spółek Generali. W kwietniu 2019 została powołana do Zarządu Spółek Concordia, gdzie odpowiadała za obszar spraw personalnych oraz fuzję Concordii z Generali w obszarze HR.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale Pedagogiki ogólnej oraz Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych w obszarze negocjacji, mediacji, facylitacji.

Prywatnie jest mamą dwójki dzieci oraz właścicielką dwóch psów.