Fundusze dla firm

Produkty inwestycyjne Generali Investments TFI dla firm

MATERIAŁ REKLAMOWY
Inwestycje w fundusze obarczone są ryzykiem. Materiał nie wystarcza do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Szczegółowe zastrzeżenia znajdują się na https://www.generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/nota-prawna.

W obecnym otoczeniu makroekonomicznym firmy szukające na rynku najlepszych rozwiązań finansowych powinny sięgać po możliwości, jakie daje im inwestowanie za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych przy wsparciu profesjonalnego i doświadczonego w obsłudze przedsiębiorstw towarzystwa funduszy inwestycyjnych.
Nasze wieloletnie doświadczenie ze współpracy z klientami instytucjonalnymi pozwoliło przygotować ofertę wychodzącą naprzeciw potrzebom związanym z inwestowaniem firmowych środków. Oferujemy wyselekcjonowane, sprawdzone produkty, w postaci dłużnych funduszy inwestycyjnych pozwalających na skuteczne lokowanie środków pieniężnych przedsiębiorstw przy jednoczesnym zachowaniu płynności. 

Fundusze z oferty Generali Investments TFI S.A. do zarządzania nadwyżkami finansowymi, dykowane klientom instytucjonalnym:

LOKOWANIE ŚRODKÓW W USD/EUR:

Generali Dolar
Generali Euro

Ofertę dla firm uzupełniają dobrowolne i obowiązkowe rozwiązania dla pracodawców – Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) i Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Oprócz inwestycji w fundusze oferujemy również specjalistyczną usługę inwestowania w imieniu klienta w formie Asset Management. Szczególnie też polecamy Państwa uwadze nowy program - Generali Kapitał po Ochroną, dzięki któremu zainwestują Państwo swoje nadwyżki finansowe z gwarancją wyrównania ew. straty w inwestycji w postaci zwrotu całości kapitału wpłaconego w momencie przystąpienia do programu. Więcej szczegółów na stronie produktu.

DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ ZA POŚREDNICTWEM FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH?

  • Potencjał zysku wyższy niż w rozwiązaniach bankowych, np. lokatach.
  • Elastyczność co do kwoty, terminu i struktury inwestycji.
  • Obniżony poziom ryzyka inwestycji wynikający z szerokiej oferty funduszy dłużnych, lokujących kapitał m. in. w takie instrumenty, jak bony i obligacje skarbowe, municypalne oraz korporacyjne oraz dbałości o dywersyfikację.
  • Wygoda i wysokie standardy obsługi dzięki wsparciu wykwalifikowanych pracowników oraz dostępowi do inwestycji również za pośrednictwem serwisu transakcyjnego.
  • Płynność zapewniona przez możliwość dokonywania wpłat i wypłat w dowolnym momencie, bez utraty wypracowanego zysku oraz przez regularne wyceny w dni sesji giełdowych.

 

Zapraszam do kontaktu z naszymi dyrektorami w poszczególnych regionach.

Jolanta Nowak
Dyrektor Departamentu Sprzedaży Bezpośredniej
jolanta.nowak@generali.com

lub
prosimy skontaktować się poprzez:
Kliknij wybrany obszar mapy, aby wyświetlić dane kontaktowe.