Jak wpłacać na fundusz?

Pierwsza wpłata
Przesuń tabelę w lewo lub prawo aby zobaczyć całą zawartość
Pole na blankiecie/zleceniu internetowym przelewuDane do prawidłowego opisu przelewu na konto
OdbiorcaNazwa subfunduszu i adres Generali Investments.
Uwaga: przy przelewach przez Internet część banków wymaga wpisania nazwy i adresu banku, w którym prowadzone jest konto funduszu. Proszę wpisać dane:
Deutsche Bank Polska SA, Al. Armii Ludowej 26.
Numer rachunkuNumer rachunku bankowego subfunduszu (podane w tabeli poniżej)
Dane zleceniodawcyNazwa i adres siedziby instytucji
Tytuł wpłatyNr REGON instytucji
(w kolejnych wpłatach należy wpisać nr rejestru podany na potwierdzeniu transakcji po pierwszej wpłacie)
Wzór przelewuWzór przelewu dla instytucji

 

Numery rachunków bankowych oraz kwoty minimalnych wpłat na konto subfunduszu

Parasol Generali Fundusze SFIO

Przesuń tabelę w lewo lub prawo aby zobaczyć całą zawartość
Nazwa funduszuNr konta w Deutsche Bank S.A.    Minimalna kwota pierwszej i kolejnej wpłaty
Generali Aktywny Dochodowy72 1880 0009 0000 0013 0107 0000100 PLN
Generali EuroPL 31 1880 0009 0000 0013 0062 9000*Dla osób prawnych: 1 wpłata 1 000 EUR, kolejna 1 000 EUR
Dla osób fizycznych: 1 wpłata 1 000 EUR, kolejna 1 000 EUR
Generali Obligacje Aktywny74 1880 0009 0000 0013 0073 9000Dla osób prawnych: 1 wpłata 1 000 PLN, kolejna 100 PLN
Dla osób fizycznych: 1 wpłata 1 000 PLN, kolejna 100 PLN
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące30 1880 0009 0000 0013 0152 2000Dla osób prawnych: 1 wpłata 1 000 PLN, kolejna 100 PLN
Dla osób fizycznych: 1 wpłata 40 000 EUR (w PLN), kolejna 100 PLN
Generali Złota18 1880 0009 0000 0013 0098 6000100 PLN
Generali Akcji Europejskich97 1880 0009 0000 0013 0105 5000100 PLN
Generali Akcji Ekologicznych Globalny29 1880 0009 0000 0013 0105 7000100 PLN
Generali Akcji Ekologicznych Europejski15 1880 0009 0000 0013 0162 8000100 PLN

 

Parasol Generali Fundusze FIO

Przesuń tabelę w lewo lub prawo aby zobaczyć całą zawartość
Nazwa funduszu    Nr konta w Deutsche Bank S.A.    Minimalna kwota pierwszej i kolejnej wpłaty
Generali Korona Dochodowy43 1880 0009 0000 0013 0017 5018100 PLN
Generali Oszczędnościowy13 1880 0009 0000 0013 0079 5000100 PLN
Generali DolarPL 88 1880 0009 0000 0013 0017 7021*1 000 USD
Generali Korona Obligacje83 1880 0009 0000 0013 0017 4007100 PLN
Generali Konserwatywny65 1880 0009 0000 0013 0053 1000100 PLN
Generali Stabilny Wzrost94 1880 0009 0000 0013 0053 3000100 PLN
Generali Korona Zrównoważony 34 1880 0009 0000 0013 0017 1009100 PLN
Generali Akcji: Megatrendy13 1880 0009 0000 0013 0089 2000100 PLN
Generali Korona Akcje 52 1880 0009 0000 0013 0017 0006100 PLN
Generali Akcje Value07 1880 0009 0000 0013 0052 7000100 PLN
Generali Akcji Rynków Wschodzących59 1880 0009 0000 0013 0023 7004100 PLN
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek26 1880 0009 0000 0013 0053 5000100 PLN
Generali Surowców52 1880 0009 0000 0013 0088 8000100 PLN

* Dla wpłat na subfundusz w walucie obcej należy podać kod SWIFT Deutsche Bank Polska: DEUTPLPX.

W wyniku wpłaty w ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania przez Agenta Transferowego informacji o wpływie środków na konto oraz zlecenia otwarcia rejestru, jednostki zostaną wpisane na rejestr instytucji.
Uwaga! Przelewy wypełnione w sposób nieczytelny lub nieprawidłowy, albo w inny sposób wywołujący wątpliwości co do ich treści lub autentyczności nie będą mogły zostać uznane za ważne.

 

Sprawdź aktualną tabelę opłat

Kolejne wpłaty
Pole na blankiecie/zleceniu internetowym przelewuDane do prawidłowego opisu przelewu na konto
OdbiorcaNazwa subfunduszu i adres Generali Investments.
Uwaga: przy przelewach przez Internet część banków wymaga wpisania nazwy i adresu banku, w którym prowadzone jest konto funduszu. Proszę wpisać dane:
Deutsche Bank Polska SA, Al. Armii Ludowej 26.
Numer rachunkuNumer rachunku bankowego subfunduszu (podane w tabeli poniżej)
Dane zleceniodawcyNazwa i adres siedziby instytucji
Tytuł wpłatyNr rejestru w (sub)funduszu (podany na potwierdzeniu transakcji po pierwszej wpłacie)

 

Numery rachunków bankowych oraz kwoty minimalnych wpłat na konto subfunduszu

Parasol Generali Fundusze SFIO

Przesuń tabelę w lewo lub prawo aby zobaczyć całą zawartość
Nazwa funduszuNr konta w Deutsche Bank S.A.    Minimalna kwota kolejnej wpłaty
Generali Aktywny Dochodowy72 1880 0009 0000 0013 0107 0000100 PLN
Generali EuroPL 31 1880 0009 0000 0013 0062 9000*1 000 EUR
Generali Obligacje Aktywny74 1880 0009 0000 0013 0073 9000100 PLN
Generali Obligacje Globalne Rynki Wschodzące30 1880 0009 0000 0013 0152 2000100 PLN
Generali Złota18 1880 0009 0000 0013 0098 6000100 PLN
Generali Akcji Europejskich97 1880 0009 0000 0013 0105 5000100 PLN
Generali Akcji Ekologicznych Globalny29 1880 0009 0000 0013 0105 7000100 PLN
Generali Akcji Ekologicznych Europejski15 1880 0009 0000 0013 0162 8000100 PLN

 

Parasol Generali Fundusze FIO

Przesuń tabelę w lewo lub prawo aby zobaczyć całą zawartość
Nazwa funduszu    Nr konta w Deutsche Bank S.A.    Minimalna kwota kolejnej wpłaty
Generali Korona Dochodowy43 1880 0009 0000 0013 0017 5018100 PLN
Generali Oszczędnościowy13 1880 0009 0000 0013 0079 5000100 PLN
Generali DolarPL 88 1880 0009 0000 0013 0017 7021*1 000 USD
Generali Korona Obligacje83 1880 0009 0000 0013 0017 4007100 PLN
Generali Konserwatywny65 1880 0009 0000 0013 0053 1000100 PLN
Generali Stabilny Wzrost94 1880 0009 0000 0013 0053 3000100 PLN
Generali Korona Zrównoważony 34 1880 0009 0000 0013 0017 1009100 PLN
Generali Akcji: Megatrendy13 1880 0009 0000 0013 0089 2000100 PLN
Generali Korona Akcje 52 1880 0009 0000 0013 0017 0006100 PLN
Generali Akcje Value07 1880 0009 0000 0013 0052 7000100 PLN
Generali Akcji Rynków Wschodzących59 1880 0009 0000 0013 0023 7004100 PLN
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek26 1880 0009 0000 0013 0053 5000100 PLN
Generali Surowców52 1880 0009 0000 0013 0088 8000100 PLN

* Dla wpłat na subfundusz w walucie obcej należy podać kod SWIFT Deutsche Bank Polska: DEUTPLPX.

W wyniku wpłaty nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania przez Agenta Transferowego informacji o wpływie środków na konto funduszu oraz identyfikacji firmy na podstawie numeru rejestru, nabyte jednostki zostaną wpisane na rejestr instytucji.
Uwaga! Przelewy wypełnione w sposób nieczytelny lub nieprawidłowy, albo w inny sposób wywołujący wątpliwości, co do ich treści lub autentyczności nie będą mogły zostać uznane za ważne.
Ważne: w przypadku reinwestycji należy w polu "Tytułem" wpisać słowo "Reinwestycja" oraz podać datę złożenia dyspozycji odkupienia jednostek uczestnictwa.

 

Sprawdź aktualną tabelę opłat