Pracownicze Programy Emerytalne

PPE to Pracownicze Programy Emerytalne. Są jednym z trzech elementów trzeciego filaru, po IKE – indywidualnym koncie emerytalnym, oraz IKZE – indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego. Od reszty filaru PPE wyróżnia się tym, iż ma charakter grupowy – jest to rozwiązanie dla całych zakładów pracy.

 

Jak dołączyć do PPE?

PPE musi najpierw być stworzone w zakładzie pracy i zaakceptowane przez reprezentację pracowników. Dołączenie do PPE jest dobrowolne.

Na czym polegają PPE?

Pracodawca co miesiąc wysyła na konto prowadzone przez organizatora programu emerytalnego składkę (dodatkową część wynagrodzenia) za każdego pracownika należącego do PPE. Nie jest to konto pracodawcy, ale instytucji partnerskich (np. funduszu inwestycyjnego lub firmy ubezpieczeniowej).
Najważniejsze zasady PPE:

 1. Na PPE pracodawca może odprowadzać nie więcej niż 7% naszego wynagrodzenia;
 2. Pracownicy mogą zadeklarować także składkę dodatkową, która powiększać będzie ich oszczędności;
 3. Do PPE mogą być przyjmowani pracownicy zatrudnieni dłużej niż trzy miesiące.

Jak stworzyć PPE w swoim zakładzie pracy?

Cztery najważniejsze kroki to:

 1. Wybór firmy prowadzącej PPE
 2. Zawarcie umowy między pracodawcą a pracownikami;
 3. Zawarcie umowy między pracodawcą a organizatorem PPE (np. towarzystwem funduszy inwestycyjnych);
 4. Rejestracja programu w Komisji Nadzoru Finansowego.

Możliwe jest zawieszenie lub zmniejszenie wysokości wpłat na PPE, jeśli firma znajdzie się w trudnej sytuacji finansowej.

Czy można przenieść swoje środki z jednego PPE do drugiego?

Tak, w momencie zmiany pracy można przenieść swoje środki z jednego programu do drugiego. Można je przenieść również na swoje konto emerytalne IKE, jeśli nowy pracodawca nie będzie mieć PPE.

Czy można wcześniej wypłacić środki z konta PPE?

Tak, ale wtedy nie tylko zapłacimy 19% podatku od ewentualnych zysków, ale także składkę na ubezpieczenie społeczne, od której zwolnione były wcześniej składki opłacane przez pracodawcę (30% składek podstawowych)

Czym się różni PPE od składek ZUS?

Są cztery głównie różnice:

 1. Mamy stały dostęp do swoich pieniędzy – i możemy o nich decydować w każdej chwili;
 2. Nie trafiają one do kasy państwa, ale są inwestowane na rynku finansowym (podobnie jak OFE);
 3. Pełny dostęp do środków bez podatków otrzymujemy w wieku 60 lat lub po ukończeniu 55 roku życia i przedstawieniu decyzji o przyznaniu prawa do emerytury;
 4. PPE są dobrowolne i można nie zgodzić się na udział w nich.

Jaka jest korzyść podatkowa płynąca z PPE?

Podobnie jak na IKE, oszczędności w PPE nie podlegają podatkowi od zysków kapitałowych, jeśli dotrwają na koncie do osiągnięcia przez właściciela 60 roku życia. Są również zwolnione z podatku spadkowego w przypadku śmierci uczestnika PPE. 

Czy od PPE płaci się ZUS?

Składek na PPE nie wlicza się do podstawy wymiaru składki ubezpieczeniowej. Dlatego często pracodawca może zaoferować pracownikowi więcej pieniędzy (choć nie w gotówce, ale w formie funduszu emerytalnego), ponieważ nie musi odprowadzać od nich składek.