Przegląd tygodnia

      
    
Przegląd tygodnia Generali Investments
Aktualności / 2021-09-20 / autorzy: Piotr Minkina

 

Najważniejsze informacje z minionego tygodnia

1. Polska – CPI
Inflacja w sierpniu w ujęciu rok do roku wyniosła 5,5%, co było wartością wyższą od wcześniejszego szybkiego odczytu na poziomie 5,4%. Ceny usług rosły szybciej niż ceny towarów (6,6% vs. 5,5%). Ze względu na wyższe niż przed rokiem ceny ropy naftowej kategorią, w której ceny rosły najszybciej, był transport (17,8% r/r). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny wzrosły o 0,3% i było to tempo o 0,1 p.p. niższe niż w lipcu.

2. Polska – bilans handlowy
Wg wstępnych danych z NBP, saldo obrotów towarowych w lipcu wyniosło -3,25 mld zł, podczas gdy rynek oczekiwał wartości zbliżonej do 0,8 mld zł. Na taki obraz sytuacji wpłynął niższy od oczekiwań eksport (niższy w stosunku do lipca) oraz wyższy od oczekiwań import (wyższy w stosunku do lipca).

3. Chiny – seria danych
Po lepszych od oczekiwań danych z zeszłego tygodnia dotyczących bilansu handlowego Państwa Środka, kolejne ważne dane dotyczące głównych motorów wzrostu gospodarczego okazały się nieco rozczarowujące. Stosunkowo najgorzej wypadła sprzedaż detaliczna, która wprawdzie w sierpniu (rok do roku) urosła o 2,5%, jednak była to wartość dużo niższa niż w lipcu (8,5%) oraz dużo niższa od oczekiwań (7,0%). Tempo wzrostu produkcji przemysłowej również spadło do 5,3% (lipiec 6,4%) i było niższe od oczekiwań na poziomie 5,8%. Spadek tempa wzrostu dotknął także inwestycji w dobra trwałe (8,9%) oraz inwestycji w nieruchomości (10,9%), chociaż warto zwrócić uwagę, że są to nadal wysokie poziomy.

4. Strefa euro – inflacja
Finalne odczyty inflacji w największych gospodarkach strefy euro, zgodne z wcześniejszymi odczytami wstępnymi, przedstawiają się następująco: Hiszpania 3,3%, Francja 1,9%, Włochy 1,9%.

5. Strefa euro – produkcja przemysłowa
W lipcu produkcja przemysłowa w strefie euro wzrosła r/r o 7,7%, co było pozytywnym zaskoczeniem, ponieważ analitycy spodziewali się wartości na poziomie 6,0%. Warto podkreślić, że zrewidowano w górę dane za czerwiec (z 9,7% do 10,1%).

6. Japonia - dane z przemysłu
Wzrost cen w przemyśle (PPI) wyniósł w sierpniu 5,5% r/r, natomiast produkcja wzrosła r/r o 11,6%. W sektorze produkcyjnym dostrzec można pewne spowolnienie tempa wzrostu, co w połączeniu ze spadkiem tempa sprzedaży samochodów i elektroniki, wskazuje na wolniejsze od oczekiwań tempo wzrostu całej japońskiej gospodarki.

7. USA – sprzedaż detaliczna
Wstępne szacunki sprzedaży detalicznej i usług gastronomicznych w USA za sierpień 2021 roku (wyrównane sezonowo i nie uwzględniające zmian cen) wyniosły 618,7 mld USD, co oznacza wzrost o 0,7 %. w stosunku do poprzedniego miesiąca i 15,1 % w odniesieniu do sierpnia 2020 r.

8. USA – produkcja przemysłowa
W sierpniu produkcja przemysłowa w USA wzrosła o 0,4% (oczekiwano 0,5%) w stosunku do lipca, po wzroście o 0,8% w lipcu. Przestoje związane z huraganem Ida zahamowały wzrost produkcji przemysłowej o około 0,3 p.p. Mimo, że huragan spowodował zamknięcie części m.in. zakładów petrochemicznych i rafinerii, ogólna produkcja przemysłowa wzrosła o 0,2%. Produkcja górnicza spadła o 0,6%, odzwierciedlając spowodowane przez huragan zakłócenia w wydobyciu ropy i gazu w Zatoce Meksykańskiej. Poziom produkcji przemysłowej w sierpniu był o 5,9% wyższy niż przed rokiem i o 0,3% wyższy od poziomu sprzed pandemii (w lutym 2020 r.). Wykorzystanie mocy produkcyjnych w sektorze przemysłowym wzrosło w sierpniu o 0,2 p.p. do 76,4%, lecz nadal znajduje się o 3,2 p.p. poniżej swojej długookresowej (1972-2020) średniej.

Na radarze:

  • Polska: sprzedaż detaliczna, PPI, koniunktura
  • Hiszpania: PKB
  • Niemcy: IFO
  • Strefa euro: wstępne PMI
  • USA: rynek nieruchomości, posiedzenie i decyzja FED, wstępne PMI
  • Japonia: CPI

 

Wykres tygodnia

Źródło: GUS. Opracowanie własne na dzień 20.09.2021.

 

Źródło: GUS. Opracowanie własne na dzień 20.09.2021.

 

Od początku roku do lipca b.r., w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku, zmieniła się delikatnie struktura polskich obrotów handlowych. Największym partnerem nadal pozostawały Niemcy i pozytywnie zmienił się bilans handlowy z tym krajem, ponieważ eksport wzrósł, a import spadł. Drugim największym odbiorcą eksportowym była Francja. Z kolei po Niemczech najwięcej importowaliśmy z Chin. Co ciekawe, USA pojawiają się w pierwszej dziesiątce w kategorii eksport, a nie wypadają poza pierwszą dziesiątkę w kategorii import. Dywersyfikacja polskiego eksportu jest nieco wyższa od dywersyfikacji importu - odpowiednio 65% i 69,5% to obroty z pierwszą dziesiątką partnerów. W porównaniu z analogicznym okresem 2020 r., dywersyfikacja eksportu wzrosła (mniejsza koncentracja w top 10), a importu spadła.