Promocje: "UniLokata Plus dopłata" oraz "Unilokata PLUS 1% więcej" - prawomocna DECYZJA UOKiK
    
      

Przegląd tygodnia

      
    
Przegląd tygodnia Generali Investments
Aktualności / 2021-06-21 / autorzy: Piotr Minkina

W minionym tygodniu

1. USA – FED bardziej jastrzębi
Jastrzębia niespodzianka ze strony FED, który zrewidował w górę projekcje inflacji bazowej do 3% w 2021 r. oraz do 2,1% w latach 2022-2023. Wykresy kropkowe FED (tzw. FED dots) wskazują na dwie podwyżki stóp w 2023 r. Rozpoczęto rozmowę o rozmowie na temat ograniczania poziomu skupu aktywów („talking about talking”). Ponadto FED podniósł o 0,05% dwie stopy procentowe: IOER (stopę procentową, po której oprocentowane są środki banków zainteresowanych dobrowolnym lokowaniem w banku centralnym) oraz RRP (dla transakcji Reverse Repo – banki lokuję w FED pieniądze w zamian za papiery wartościowe).

2. USA – ceny producenckie ciągle w górę
Wskaźnik zmian cen producenckich (PPI) ponownie zaskoczył rosnąć do poziomu 6,6% r/r w maju względem 6,2% w kwietniu.

3. USA – liczba nowych zasiłków dla bezrobotnych znów w górę
Ponownie, pomimo chęci przedsiębiorstw do zatrudniania nowych pracowników, wzrosła liczba nowych zasiłków dla bezrobotnych (+ 412 tys.). Nadal wysoka jest bieżąca liczba tych zasiłków, która po rewizji do 3517 tys. pozostała niezmieniona.

4. Polska – prognoza inflacji za maj
Finalny odczyt tempa inflacji w maju wyniósł 4,7% i był o 0,1% niższy od wcześniejszych prognoz. Ceny towarów wzrosły o 4,1%, a usług o 6,8%. Inflacja bazowa wyniosła 4,0%.

5. Polska – bilans handlowy
Spore pozytywne zaskoczenie po danych dotyczących bilansu handlowego. Nadwyżka 1,289 mld EUR okazała się wyższa od oczekiwań i wyższa od marcowego odczytu w wysokości 589 mln EUR.

6. Strefa euro – inflacja w maju
Ostateczne odczyty inflacji za maj okazały się zbieżne ze wcześniejszymi prognozami. W strefie euro ceny r/r urosły o 2,0%, Niemcy: 2,5%, Francja: 1,4%.

7. Strefa euro – produkcja przemysłowa
W kwietniu, produkcja przemysłowa r/r w strefie euro wzrosła o 39,3%, wobec oczekiwań na poziomie 37-37,5%. Dane za marzec zrewidowano w górę do 11,5%.

8. Chiny – seria gorszych odczytów
W maju sprzedaż detaliczna wzrosła r/r o 12,4% co było wynikiem gorszym od oczekiwań. Podobnie negatywnie zaskoczyły dane w zakresie produkcji przemysłowej, która r/r wzrosła o 8,8%.

9. Japonia – produkcja przemysłowa, CPI
Finalny odczyt zmian produkcji przemysłowej na poziomie 15,8% r/r. Inflacja -0,1%.

 

Na radarze:

  • Polska – PPI, produkcja przemysłowa za maj, sprzedaż detaliczna, stopa bezrobocia
  • Strefa euro – wstępne PMI, IFO
  • USA – PKB w 1 kwartale 2021, zamówienia na dobra trwałe

 

Źródło:FED, www.stooq.pl. Opracowanie własne.

Od połowy kwietnia banki amerykańskie były co raz bardziej chętne do lokowania w FED gotówki w zamian za papiery wartościowe w transakcjach typu Reverse Repo. Wolumeny przyrastały bardzo szybko i jeszcze przed zeszłotygodniowym posiedzeniem FED zaczęły osiągać historycznie wysokie wartości. Po decyzji FED dotyczącej podwyższenia stopy RRP o 0,05% wolumen wystrzelił. Historycznie podwyżka RPP oznaczała początek okresu spadku rentowności obligacji amerykańskich po wcześniejszych silnych wzrostach (druga połowa 2016 r.) oraz wyższe rentowności po kilku miesiącach (wraz z dalszymi podwyżkami stóp procentowych). W tym przypadku wiele wskazuje na to, że cykl podwyżek będzie opóźniony, a docelowo stopy w USA osiągną w szczycie dużo niższy poziom niż w 2019 r.