Kadra

    
    
Zarząd Towarzystwa Generali Investments TFI
    
Grzegorz Piwowar Prezes Zarządu

Jest absolwentem kierunku Elektronika Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Karierę zawodową w obszarze finansów rozpoczął w banku BPH, gdzie przez ponad dekadę pełnił funkcje kierownicze, aż po stanowisko Członka Zarządu banku. W szczególności zarządzał Biurem Maklerskim Banku oraz był Dyrektorem Zarządzającym Obszarem Dystrybucji.

Następnie, w latach 2007- 2017, zajmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku Pekao S.A., w którym odpowiadał za rozwój bankowości detalicznej.

Równolegle pełnił funkcje w radach nadzorczych instytucji finansowych. Między innymi w latach 2008-2017 był członkiem rad nadzorczych Pioneer Pekao Investment Management S.A., Pekao Bank Hipoteczny S.A., Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A., a w latach 2014- 2017 był w składzie Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej.

W czerwcu 2019 został powołany w skład Rady Nadzorczej Generali Investments TFI.

Zbigniew Jakubowski Wiceprezes Zarządu
Kariera zawodowa
od 2001 Wiceprezes Zarządu Generali Investments TFI S.A. odpowiedzialny za pion inwestycyjny
2000 – 2001 Prezes Zarządu – Dyrektor Inwestycyjny Korona TFI S.A
1998 – 2000 Zarządzający aktywami w Banku Gdańskim S.A. i w Domu Maklerskim BIG-BG Sp. z o.o. oraz jako członek zarządu odpowiedzialny za politykę inwestycyjną w BWE Asset Management S.A.
1998 Licencja doradcy inwestycyjnego (nr licencji 125).
1994 Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Rozpoczął pracę na stanowisku maklera papierów wartościowych

Jego dewizą w zarządzaniu jest patrzenie w przyszłość (przewidywanie trendów rynkowych) oraz konsekwencja w działaniu. Oprócz opierania się na „twardych” danych i argumentach wyznaje też zasadę, że zawsze należy wykazać pewną dozę pokory wobec tego, co się dzieje na rynku.

Lubi czytać książki, zaś wolny czas spędza aktywnie, uprawiając ulubione sporty: triatlon i siatkówkę.

Małgorzata Popielewska Członek Zarządu
Kariera zawodowa
od 09.2011 Członek Zarządu Generali Investments TFI S.A., sprawujący nadzór nad Departamentem Wyceny i Procesów Operacyjnych, Finansów i Administracji, Departamentem Prawnym oraz Kontroli Ryzyka Rynkowego.
2000 – 2011 Dyrektor Strategii i Rozwoju, Senior Product Manager, Prokurent Generali Investments TFI S.A.
1998 – 2000 Product Manager, Analityk Finansowy Korona TFI
1995 - 1998 Portfolio Manager w BGŻ SA Biuro Maklerskie, Wydział Zarządzania Portfelem.
1997 Absolwentka Wydziału Ekonomii, kierunek Finanse i Bankowość, na Uniwersytecie Warszawskim.

Wyznaje zasadę równowagi we wszechświecie, w praktyce łącząc ambitną pracę zawodową z życiem rodzinnym. Czas wolny spędza aktywnie poprzez wypady rowerowe i wycieczki krajoznawcze oraz wspólne muzykowanie, będące pasją całej rodziny.

Kazimierz Fedak Członek Zarządu
Kariera zawodowa
Od 2019 Członek Zarządu Generali Investments TFI S.A.
2018-2019 Dyrektor Rozwoju Biznesu Asset Management w Regionie CEE, Generali CEE Holding BV
2013-2018 Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Sprzedaży i Marketingu, Amundi Polska TFI SA
2011-2013 Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Funduszy Inwestycyjnych, Credit-Agricole Bank Polska SA
2005-2010 Dyrektor Departamentu Informacji Zarządczej, Inwestycji Finansowych i Obsługi Funduszy, HDI-Gerling Życie TU SA
2003-2005 Specjalista w Departamencie Informacji Zarządczej, Bank Pekao SA
1999-2004 Pracownik naukowo-dydaktyczny WAT, Wydział Mechatroniki

Absolwent fizyki technicznej na Wojskowej Akademii Technicznej oraz studiów MBA na University of Illinois w Urbana-Champaign.

Wolny czas lubi spędzać aktywnie. Jest pasjonatem i wielkim fanem wschodnich sztuk walki.