Kadra

    
    
Departament Zarządzania Instrumentami Dłużnymi
    
Andrzej Czarnecki Dyrektor Departamentu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalizacja metody ilościowe w ekonomii.

Pierwsze doświadczenia na rynku kapitałowym zdobywał na studiach, od samego początku kariery zawodowej związany z rynkiem instrumentów dłużnych i pochodnych. W sierpniu 2006 r. otrzymał licencję doradcy inwestycyjnego nr 234. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA).

Do Generali Investments TFI dołączył w 2004 r. jako analityk rynku pieniężnego i obligacji. Od maja 2006 r. pełni funkcję zarządzającego funduszami inwestującymi w szeroko rozumiane spektrum instrumentów dłużnych – od obligacji rządowych poprzez obligacje korporacyjne aż do pochodnych instrumentów na stopę procentową.

Zarządza:

Wolny czas poświęca na swoje pasje – kolarstwo szosowe, kajakarstwo górskie oraz programowanie.

Krzysztof Izdebski Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi

Z polskim rynkiem finansowym związany od kilkunastu lat. Posiada licencję maklerską nr 1346. Absolwent MBA na Politechnice Warszawskiej.

W 1995 roku rozpoczął współpracę z Bankiem Millennium, współtworząc politykę inwestycyjną banku w części dłużnej. W latach 1999-2001 wiedzę i umiejętności zdobywał w praskim oddziale Commerzbank, gdzie zajmował się obsługą transakcji na rynku pierwotnym i wtórnym obligacji z regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Po powrocie do kraju przez siedem lat pracował w Deutsche Bank, w którym m.in. wdrażał elektroniczną platformę handlu obligacjami. Pod koniec 2008 przeszedł do PKO Bank Polski, gdzie zarządzał pozycją obligacji i bonów skarbowych.

Do Generali Investments TFI dołączył w 2011 roku, wzmacniając część dłużną zespołu zarządzania.

Zarządza:

Prywatnie miłośnik historii Polski i Europy Wschodniej oraz fan piłki nożnej.

Kosma Wolffgram Zarządzający Funduszami

Absolwent studiów inżynierskich wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej - na kierunku Computer Science oraz absolwent studiów magisterskich Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Nauk Ekonomicznych na kierunku Quantitative Finance.

W Generali Investments TFI od maja 2017 roku. Od sierpnia 2017 roku pracuje w zespole dłużnym, zajmując się obligacjami rządowymi, instrumentami pochodnymi na stopę procentową i walutowymi oraz rynkiem pieniężnym. W czerwcu 2020 roku objął stanowisko Młodszego zarządzającego funduszami. 

Zarządza:

W wolnym czasie lubi uprawiać sporty, do jego ulubionych należą windsurfing oraz snowboard.

Aleksander Szymerski Zarządzający Funduszami

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość. Karierę zawodową rozpoczynał w wiodących biurach maklerskich w Polsce. W latach 2013-2014 zatrudniony w BNP Paribas CIB w Londynie. W latach 2014-2017 pracował jako analityk dłużnych papierów wartościowych, a następnie doradca inwestycyjny w BPS TFI. Od 2017 roku z sukcesami zarządzał funduszami dłużnymi w Superfund TFI, zdobywając za 2018 rok „Złoty Portfel Parkietu” dla funduszu Superfund Oszczędnościowy w kategorii najlepszy fundusz gotówkowy i pieniężny. W latach 2019-2021 pełnił funkcję Starszego Zarządzającego Aktywami w Alior TFI, gdzie odpowiadał za fundusze dłużne i część dłużną funduszy mieszanych, w tym w szczególności za obligacje przedsiębiorstw.

Posiada licencję doradcy inwestycyjnego (nr 409) oraz licencję maklera papierów wartościowych (nr 2570).

Zarządza:

Daniel Wesołowski Zarządzający funduszami

Posiada licencję doradcy inwestycyjnego (nr 753) oraz Certyfikat Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA). 

Student Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na kierunku Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne.

W latach 2020 – 2021 pracował jako analityk w Biurze Zarządzania Aktywami Polski Gaz TUW na Życie.

W Generali Investments TFI od lipca 2021 roku, zatrudniony na stanowisku analityka. Zajmuje się głownie wsparciem przy zarządzaniu funduszami dłużnymi, przygotowywaniem materiałów i rekomendacji inwestycyjnych. W Generali Investments CEE pełni rolę Junior Fund Managera.

Zarządza:

Wolny czas poświęca na gaming, anime i programowanie.

Kinga Niciporuk Zarządzająca funduszami

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość. W Generali Investments TFI od maja 2017 r. Początkowo związana z Departamentem Wyceny i Procesów Operacyjnych.

Od czerwca 2019 r. pracuje w Departamencie Zarządzania Instrumentami Dłużnymi, w którym zajmuje się monitorowaniem i analizą m.in. rynku pieniężnego, obligacji skarbowych oraz instrumentów pochodnych na stopę procentową i walutę.

Zarządza:

  • częścią dłużną funduszu Generali Odpowiedzialnego Inwestowania FIZ oraz Generali Absolute Return Akcyjny FIZ

W wolnym czasie uczy się programowania w językach backendowych.