Generali Investments - kontakt

Kontakt

Chcesz kupić fundusz, sprawdzić stan konta lub szczegóły realizacji zlecenia?

 

Szczegóły realizacji zleceń

ProService Finteco Sp. z o.o.
22 588 18 51 (poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00)


Pytania dotyczące oferty

Klienci indywidualni

Fundusze inwestycyjne, IKE i IKZE

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

 22 449 03 33 (poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00) 
 tfi@generali-investments.pl

Klienci instytucjonalni

Instytucje, organizacje i Banki Spółdzielcze

 22 588 18 51 (poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00) 
 Formularz kontaktowy

Klienci PPK / PPE

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

 22 449 03 50 (poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00) 
 emerytalne@generali-investments.pl

Pracodawcy PPK / PPE

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

 22 355 46 66 (poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00) 
 pomoc-ppk@psfinteco.pl

 

Chcesz kupić fundusz i potrzebujesz pomocy?

 Wirtualny Oddział
(poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00)
 

Punkt Obsługi Klienta (czasowo niedostępny*)

Generali Investments TFI S.A.
ul. Polna 11, Warszawa
(budynek IBC2, 12 piętro, wejście od ul. Polnej)

*Z uwagi na bezpieczeństwo Klientów i Pracowników oraz zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS) mającymi na celu ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się choroby (COVID-19) podjęliśmy decyzję, że obsługa klientów funduszy od 2 listopada 2020 r. do odwołania nie będzie odbywać się stacjonarnie.

Reklamacje

 22 449 03 33 (poniedziałek - piątek 9:00 – 17:00)
reklamacje_tfi@generali-investments.pl

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem rozpatrywania reklamacji.

Chcesz wysłać zaproszenie lub ofertę?

 biuro: 22 449 04 77 (poniedziałek - piątek 9:00 – 17:00)
tfi@generali-investments.pl

Masz pytania?
Skorzystaj z formularza kontaktowego. Nasi konsultanci z przyjemnością Ci pomogą.
Kontakt
Formularz kontaktowy Wypełnij formularz

Dane rejestrowe

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Polnej 11, 00-633 Warszawa. Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 50329, o kapitale zakładowym 21 687 900,00 PLN, opłaconym w całości, NIP 527-10-24-937.