Pracownicze
Plany
Kapitałowe
Pracownicze
Plany Kapitałowe
Pracownicze
Plany Kapitałowe
Dowiedz się więcej
Odpowiedzi na najczęściej
zadawane pytania
Pytania ogólne
?Jakie fundusze wchodzą w skład parasola?
Wszystko publikujemy w informacjach o składzie parasola Generali Fundusze FIO oraz Generali Fundusze SFIO.
Pytania ogólne
?W co teraz inwestować?
Wybór funduszu jest decyzją indywidualną, związaną z okresem planowej inwestycji, celem inwestycji, akceptacją ryzyka.
Pytania ogólne
?W jaki sposób mogę sprawdzić aktualny stan rejestru?
Informację o aktualnym stanie rejestru można uzyskać przez:
Inwestowanie przez internet
?Co to jest Serwis Transakcyjny?
Serwis Transakcyjny to system umożliwiający uzyskiwanie informacji o jednostkach posiadanych subfunduszy oraz składanie Zleceń i Dyspozycji za pomocą Internetu.
Inwestowanie przez internet
?Czy korzystanie z Serwisu Transakcyjnego wiąże się z jakimiś opłatami?
Nie, Generali Investments nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu transakcyjnego.
Inwestowanie przez internet
?Kto może zarejestrować się w Serwisie Transakcyjnym?
W serwisie transakcyjnym mogą zarejestrować się: