Fundusze inwestycyjne otwarte

i
W ramach funduszu parasolowego możesz przenosić swój kapitał pomiędzy poszczególnymi subfunduszami, wchodzącymi w jego skład, bez płacenia podatku od zysków kapitałowych. W Generali Investments mamy dwa fundusze parasolowe:
- Generali Fundusze FIO - Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
- Generali Fundusze SFIO - Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.
Przesuń tabelę w lewo lub prawo aby zobaczyć całą zawartość