Kadra

    
    
Departament Zarządzania Instrumentami Udziałowymi
    
Robert Burdach Dyrektor Departamentu Zarządzania Instrumentami Udziałowymi

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu o specjalności Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa. Doświadczenie zawodowe zdobywał w latach 2003 - 2004 jako doradca finansowy, a w latach 2005 - 2006 odbył staż menedżerski w Stanach Zjednoczonych.

Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA).

W Generali Investments TFI od 2008 r.

Zarządza:

W wolnych chwilach biega, a także gra w piłkę nożna i koszykówkę. Zamiłowany podróżnik, chętnie odwiedzający ciekawe miejsca w Europie i na świecie.

Adam Woźny Zarządzający Funduszami

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Informatyka i Ekonometria. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 338. W latach 2007 – 2014 zatrudniony był w Skarbiec TFI S.A., początkowo jako Analityk w Zespole Kontroli Ryzyka Inwestycyjnego, a następnie Zarządzający/Analityk w Departamencie Zarządzania Aktywami. Od marca 2014 do listopada 2017 roku pracował w Amundi Polska TFI S.A. jako Senior Fund Manager, a następnie Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami.

W zespole zarządzających funduszami akcyjnymi Generali Investments TFI od 2017 roku.

Zarządza:

Prywatnie kibic piłki ręcznej (dawniej czynny zawodnik), fan gier komputerowych oraz miłośnik dobrej kawy – w szczególności tej parzonej metodami alternatywnymi.

 

Maciej Kik Zarządzający Funduszami

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek: Finanse i Bankowość, specjalizacja: Bankowość Inwestycyjna. W 2007 r. obronił pracę magisterką pt. Alternatywne klasy aktywów w portfelu inwestycyjnym. W toku studiów rozpoczął również drugi fakultet: Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne.

Ukończył Studium dla Doradców Inwestycyjnych i Analityków Papierów Wartościowych organizowane przez Instytut Rozwoju Biznesu. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 370.

W Generali Investments TFI S.A. od 2006 r.

Zarządza:

Michał Milewski Zarządzający funduszami

Jest licencjonowanym doradcą inwestycyjnym (nr 559) oraz maklerem papierów wartościowych (nr 2627). Posiada również tytuł Chartered Financial Analyst (CFA), przyznawany przez amerykański CFA Institute. 

Doświadczenie na rynku kapitałowym zdobywał jako analityk akcji, a następnie jako zarządzający funduszami inwestycyjnymi.

Ukończył Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej oraz podyplomowe studia w zakresie systemów informacyjnych i analizy danych.

W zespole Generali Investments TFI od 2017 roku.

Zarządza:

Krzysztof Zając Zarządzający funduszami

Absolwent specjalności Quantitative Asset and Risk Management na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Jest licencjonowanym doradcą inwestycyjnym (nr 720), posiada również tytuł Chartered Financial Analyst (CFA).
Z grupą Generali Polska związany od 2013 roku, w Generali Investments TFI od kwietnia 2022.

Zarządza:

  • Generali Absolute Return Akcyjny FIZ