Inflacja rządzi rynkiem długu

      
    
Termometr inwestycyjny
Aktualności / 2021-12-14 / autorzy: Kosma Wolffgram
  • RPP podwyższa stopy procentowe
  • Rentowności polskich papierów skarbowych powoli się stabilizują

Podwyżki stóp procentowych w Polsce

Do najważniejszych wydarzeń na polskim rynku długu zalicza się niewątpliwie ostatni odczyt inflacji. Inflacja w listopadzie wyniosła 7,7% przebijając oczekiwania rynkowe, które były na poziomie 7,3%. Szczyt odczytów inflacyjnych oczekiwany jest na przełomie roku oraz w pierwszych miesiącach 2022 r. Na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej 8 grudnia stopa referencyjna NBP została podniesiona o 0,50 pkt proc. i obecnie wynosi 1,75%. W ostatnim czasie rząd zapowiedział uruchomienie tarczy inflacyjnej, co jest o tyle istotne, że podwyżki stóp procentowych przynoszą efekt dopiero po kilku kwartałach od ich wprowadzenia.

Poziom prefinansowania i struktura polskiego długu

9 grudnia odbyła się aukcja zamiany skarbowych papierów wartościowych organizowana przez Ministerstwo Finansów. Na aukcji zostały sprzedane obligacje o łącznej wartości ponad 4 mld PLN przy popycie nieznacznie przekraczającym 5 mld PLN. Stopień prefinansowania przyszłorocznych potrzeb pożyczkowych wynosi ok. 11%.

Z danych podanych przez Ministerstwo Finansów na koniec października wynika, że udział inwestorów zagranicznych w polskim długu nadal spada i wynosi 15,5%. Największym udziałowcem polskiego długu jest sektor bankowy który posiada aż 55,6%, resztę (nie wszyscy wymienieni) posiadają odpowiednio ubezpieczyciele (6,7%), klienci detaliczni (6,6%), towarzystwa funduszy inwestycyjnych (5,5%).

Omikron

Pewne zamieszanie na rynku spowodowało odkrycie nowego wariantu koronawirusa, który otrzymał nazwę Omikron. Pojawiające się informacje o jego bardzo dużej zaraźliwości spowodowały nerwowe reakcje inwestorów obawiających się nowych ograniczeń i obostrzeń. Ten niepokój na rynkach w ostatnim czasie osłabł pod wpływem informacji o niższej śmiertelności nowego wariantu. Jednak ECDC w swoim komunikacie o wariancie Omikron z 12 grudnia wskazuje, że na tym etapie jest za mało zidentyfikowanych przypadków w UE, aby jednoznacznie stwierdzić czy nowy wariant koronawirusa ma mniejszą śmiertelność. Jednocześnie wskazują, że w UE dopiero zaczynają pojawiać się lokalne ogniska Omikrona.

Jerome Powell wskazuje na zwiększone ryzyko wyższej inflacji

Pod koniec listopada w swoim wystąpieniu przed kongresem Stanów Zjednoczonych, prezes Fed, Jerome Powell odniósł się do tematu inflacji. Stwierdził, że nie można dłużej jej określać słowem przejściowa. Wspomniał także o zwiększonym ryzyku podwyższonej inflacji w nadchodzącym czasie, której pierwotny wzrost spowodowany był szokiem w łańcuchach dostaw. Spowodowało to spekulacje o przyspieszeniu taperingu (czyli zmniejszenia programu skupu aktywów). W piątek, 10 grudnia, został opublikowany odczyt inflacji CPI w Stanach Zjednoczonych na poziomie 6,8%. Tym samym jest to najwyższy odczyt inflacji od 1982 roku.

Inflacja w Europie i regionie

Problemy z inflacja są zjawiskiem globalnym. W strefie euro wyniosła ona 4,9%. W krajach naszego regionu również rośnie, w Czechach wyniosła ona 5,8%, na Węgrzech 6,5%, a najmocniejszy wzrost zanotowała Rumunia z odczytem na poziomie 7,9%. Jeśli chodzi o wysokość stóp procentowych, to Polska w regonie ma je nadal na najniższym poziomie, na równi z stopą referencyjną Centralnego Banku Rumunii (1,75%), zaś najwyższy poziom stóp referencyjnych są obecnie w Republice Czeskiej wynosząc 2,75%.

Październik i listopad pod znakiem dużych wzrostów rentowności obligacji

Od końca września gwałtownie zwiększył się spread 10- letnich polskich obligacji skarbowych do 10- letnich niemieckich obligacji i 10 -letnich amerykańskich obligacji. W związku z lękiem przed nowym wariantem koronawirusa, polskie papiery 10-letnie zanotowały bardzo gwałtowne wzrosty rentowności (wzrost z okolic 2,20% do 3,1%). Podobnie zachowały się rentowności obligacji krajów z regionu – za wyjątkiem Czech, gdzie dobra komunikacja banku centralnego z rynkiem uchroniła przed gwałtownymi zmianami. Obecnie wszystko wskazuje na stabilizację krzywej rentowności, a prawdopodobieństwo ponownego pojawienie się tak gwałtownych ruchów jest małe.

Jednak nadal należy pamiętać, że znajdujemy się w otoczeniu wysokiej inflacji, a banki centralne naszego regionu podnoszą stopy procentowe. Natomiast FED i ECB komunikują zacieśnianie polityki pieniężnej i w dalszej perspektywie podnoszenie stóp procentowych. Jednocześnie ciągle istnieje ryzyko zaostrzenia obostrzeń związanych z nowym wariantem koronawirusa.