Informacja o planowanej zmianie w ofercie produktowej Towarzystwa

      
    
Informacja o planowanej zmianie w ofercie produktowej Towarzystwa
Aktualności / 2024-04-22 / autorzy: Generali Investments

Szanowni Państwo,

informujemy, że Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (dalej również jako: „Towarzystwo”) planuje zmianę oferty produktowej, polegającą na połączeniu dwóch subfunduszy wchodzących w skład Generali Fundusze SFIO.

W planowanym połączeniu uczestniczyć będą subfundusz Generali Profit Plus (dalej również jako: Subfundusz przejmowany) oraz subfundusz Generali Aktywny Dochodowy (dalej również jako: Subfundusz przejmujący). 

Powodem planowanego połączenia jest chęć optymalizacji oferty produktowej Towarzystwa polegająca na fuzji dwóch produktów o zbliżonej charakterystyce. Według metodologii stosowanej przez Towarzystwo, oba subfundusze zaliczane są do grupy subfunduszy krótkoterminowych dłużnych. Z perspektywy uczestników istotną informacją jest to, że planowane połączenie nie wpłynie na wysokość wynagrodzenia za zarządzanie, które w przypadku obu subfunduszy kształtuje się na takim samym poziomie. Oba subfundusze cechuje również taki sam horyzont inwestycyjny oraz ogólny wskaźnik ryzyka. Tym samym planowana zmiana ma na celu w szczególności:

  • uproszczenie oferty produktowej,
  • wyeliminowanie produktów posiadających podobną politykę inwestycyjną.

Ogłoszenie o zamiarze połączenia, w trybie art. 208b Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, planujemy opublikować na naszej stronie internetowej oraz w Gazecie Giełdy i Inwestorów „Parkiet” w dniu 24 kwietnia 2024 r. Tego samego dnia planujemy również wysłać korespondencję imiennie każdemu z uczestników Subfunduszu przejmowanego.

Zachęcamy Państwa do śledzenia naszej strony internetowej. W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.