Jak rozliczyć PIT bez błędów

      
    
Jak rozliczyć PIT bez błędów
Niezależnie o finansach / 2024-04-05 / autorzy: Generali Investments

Kwiecień to ostatni miesiąc na rozliczenie się z fiskusem i złożenie prawidłowo wypełnionego zeznania za 2023 rok. Corocznie publikowane statystyki wskazują, że większość podatników skorzysta z usługi Twój e-PIT, czyli zeznań wstępnie wypełnionych przez fiskusa, ale część podatników dokonuje rozliczenia samodzielnie. Niestety konsekwencją błędów w złożonym zeznaniu może być obowiązek złożenia korekty zeznania, zapłaty podatku, odsetek i kar oraz w skrajnych przypadkach wszczęcie postępowania karnego skarbowego. W związku z tym warto dochować należytej staranności przy składaniu zeznania, aby uniknąć błędów, ale też warto skorzystać z dostępnych ulg (np. ulga na IKZE).

 

Jak uniknąć błędów przy rozliczeniu PIT?

Najczęstsze błędy przy rozliczaniu PIT dotyczą kilku obszarów[1] i zarówno zeznań składanych za pośrednictwem usługi Twój e-PIT, jak i zeznań sporządzanych samodzielnie.

Oczywiście zeznanie PIT przygotowane przez skarbówkę to duże ułatwienie, ale należy go zweryfikować i w szeregu przypadkach uzupełnić. Zeznanie przygotowane przez skarbówkę nie zawiera większości ulg podatkowych (np. ulga na IKZE), z których może skorzystać podatnik. Jednak nawet jeśli je zawiera, podatnik i tak powinien je zweryfikować, ponieważ w systemie Twój e-PIT możliwe jest zaprezentowanie nieaktualnych danych dotyczących podatnika.

Typowe obszary błędów i nieprawidłowości mogą dotyczyć:

1. Błędów w obliczeniach

Przy „samodzielnym” wypełnianiu PIT trzeba uważać na błędy w obliczeniach. Najczęściej błędy dotyczyć mogą danych przepisywanych z otrzymanych informacji PIT-11 lub też błędów przy zaokrąglaniu kwot. Błędów tych unikniemy rozliczając się w usłudze Twój e-PIT, ale przy więcej niż jednym źródle dochodów (zatrudnieniu) należy zweryfikować, czy otrzymaliśmy wszystkie informacje PIT-11 i czy są one uwzględnione.

2. Błędów formalnych

Wskazać należy, że wykorzystanie nieaktualnego lub niewłaściwego rodzaju formularza (przy samodzielnym rozliczeniu), to również nieprawidłowe rozliczenie podatku. Tak samo jak brak lub błędne dane kontaktowe albo odwrotne wpisanie danych wspólnie rozliczających się małżonków i potencjalnie brak podpisu, przy zeznaniu papierowym oraz wpisanie błędnego numeru PESEL lub NIP.

3. Nieprawidłowego rozliczenia ulg podatkowych

Istnieje szereg ulg podatkowych i zwolnień, które mogą wpływać (obniżyć) na kwotę należnego podatku. Ulga dla młodych, ulgi na dzieci, rehabilitacyjne, na Internet, z tytułu oszczędzania na Indywidualnym Koncie Emerytalnym (ulga na IKZE) – to tylko niektóre z dostępnych opcji. Ponieważ przepisy podatkowe zmieniają się często, to warto co roku przynajmniej dwukrotnie przejrzeć katalog aktualnych ulg i dokładnie sprawdzić, czy jesteśmy do nich uprawnieni.

Dlaczego dwukrotnie?
ierwszy raz w ciągu roku, aby właściwie zaplanować wydatki i zadbać o odpowiednią dokumentację (sprawdzić w przepisach podatkowych np. czy potrzebujesz faktury, na kogo ma być wystawiona i z jakimi informacjami, jaka kwota przysługuje – np. ulga na IKZE). Odliczeniu podlegają kwoty wydatkowane w danym roku kalendarzowym, więc przy rozliczaniu podatku jest już za późno na decyzje dotyczące już zamkniętego okresu podatkowego (np. ulga na IKZE).

Przy rozliczeniu warto sprawdzić raz jeszcze, szczególnie analizując informacje o osobach uprawnionych do korzystania z konkretnego odliczenia. Wiele błędów dotyczy stosowania w szczególności ulgi dla młodych albo ulgi na dzieci.

4. Wyliczenia podstawy opodatkowania

To również ważny moment, tym bardziej, że często przechodzimy przez niego „na tzw. autopilocie”, zakładając, że dokumenty wejściowe (np. informacja PIT 11) są prawidłowe. Sprawdzić należy w szczególności koszty uzyskania przychodów (ważne dla zatrudnionych w kilku miejscach lub dojeżdżających), stawki opodatkowania stosowane przy odprowadzaniu zaliczek i kwoty dochodu oraz zwolnienia.

 

Dodatkowe pytanie, które powstaje corocznie, to czy rozliczyć PIT samodzielnie czy skorzystać z usług profesjonalisty.
Oczywiście jest to indywidualna decyzja każdego podatnika:[2] im bardziej skomplikowane rozliczenie (wiele źródeł przychodów, odliczeń) i im mniejsza wiedza podatnika, tym więcej argumentów za skorzystaniem z usług eksperta. Najbardziej ryzykownym i obarczonym błędami sposobem jest ręczne rozliczanie na formularzu papierowym.

Części błędów można oczywiście uniknąć, stosując rozliczenie przez usługę Twój e-PIT dostępną na stronie www.podatki.gov.pl. Jest to obecnie najbardziej popularna i zyskująca coraz więcej zwolenników forma rozliczania się z fiskusem, ale i w tej sytuacji należy weryfikować przygotowane przez skarbówkę rozliczenie.

W tym miejscu wskazać należy za Ministerstwem Finansów, że usługa Twój e-PIT zyskuje na popularności, gdyż przykładowo:

  • zgodnie z informacją z lutego 2024 r.: „W rozliczeniu za 2022 rok podatnicy przesłali za pomocą Twój e-PIT prawie 12 mln deklaracji, a kolejne 8 mln przez e-Deklaracje. Tylko 1,3 mln – czyli około 6% złożyli w wersji papierowej. Dla porównania w 2018 r. za pośrednictwem usługi Twój e-PIT trafiło do nas niecałe 7 mln zeznań, a 20% deklaracji podatnicy złożyli papierowo”.
  • zgodnie z informacją z 3 kwietnia 2024 r.: Podatnicy złożyli już ponad 5 mln deklaracji przygotowanych dla nich przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) w usłudze Twój e-PIT.”

Twój e-PIT to rozwiązanie automatyczne – jeśli podatnik nic nie zrobi, to z upływem terminu rocznego rozliczenia zeznanie podatkowe przygotowane w systemie zostanie uznane za zaakceptowane i będzie przesłane do urzędu skarbowego (np. bez ulgi na IKZE).

Jednakże, jak już wskazano powyżej system nie sprawdzi czy PIT-11 jest prawidłowy, nie uwzględni też wszystkich należnych podatnikowi ulg (np. ulga IKZE). Dlatego nawet jeśli uważasz, że nie masz nic do odliczenia, to i tak warto chociaż przejrzeć przygotowane zeznanie podatkowe. Poprawić, jeśli trzeba, zaakceptować i wysłać. A potem uiścić należny podatek albo czekać na zwrot nadpłaty.
A mając jeszcze przed oczami kwoty naliczonego podatku do zapłaty za 2023 rok, zacznijmy  dbać o rozliczenie PIT za 2024 rok.

Może na dobry początek oszczędzanie na Indywidualnym Koncie Emerytalnym i ulga na IKZE?

 

 

INFORMACJA PRAWNA

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95.

Zaprezentowane w niniejszym materiale informacje mają wyłącznie charakter informacyjny (ogólny) i nie stanowią porady podatkowej ani innej czynności z zakresu doradztwa podatkowego. Ze względu na fakt, iż obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji uczestnika funduszu inwestycyjnego i miejsca dokonywania inwestycji, w celu ustalenia obowiązków podatkowych wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub porady prawnej.

 

[1] Informacje dotyczące typowych nieprawidłowości pozyskano między innymi z materiałów udostępnionych na stronie www.infor.pl oraz www.mf.gov.pl

[2] Generali Investments TFI S.A. nie świadczy usług doradztwa podatkowego i prawnego, a niniejszy materiał ma charakter informacyjny i marketingowy i nie stanowi porady podatkowej ani innej czynności z zakresu doradztwa podatkowego, a Uczestnicy (podatnicy) mogą skorzystać w tym względzie z pomocy profesjonalisty.