Jak zacząć inwestować w fundusze - 4 kroki do startu

      
    
Niezależnie o finansach / 2018-02-26 / autorzy: Diana Litwin-Dolezińska

Chcesz zacząć stawiać pierwsze kroki w inwestycjach w fundusze? Koniecznie zapoznaj się z tym artykułem. Znajdziesz w nim wskazówki, które są niezbędne do zastosowania przez początkujących inwestorów.

 

Opracuj plan. Potrzebna ci strategia działania.

W przypadku funduszy inwestycyjnych stopa zwrotu w dużej mierze zależy od obranej strategii inwestycyjnej.

Dlatego tak ważne jest, aby określić plan dla swoich inwestycji.

Można spotkać się z taką ciekawą zasadą, która mówi, że udział instrumentów ryzykownych w portfelu powinien być równy różnicy pomiędzy 100 a naszym obecnym wiekiem. Czyli, im jesteśmy młodsi, tym możemy podejmować więcej ryzykownych inwestycji. Oczywiście jest to tylko pewien punkt wyjścia, który należy dokładnie doprecyzować indywidualnie do sytuacji.

Bardziej ryzykowne fundusze (np. akcyjne) mogą przynieść wysoki dochód, ale też wysoką stratę (w przypadku bessy na giełdach). Najbezpieczniejsze fundusze (np. rynku pieniężnego) dają z reguły mniejszy zysk, ale są formą bardziej stabilną. Natomiast żaden fundusz nie gwarantuje osiągnięcia danego celu inwestycyjnego, a więc uzyskania określonego zysku.

Strategia inwestycyjna powinna stanowić plan działania. Jak go określić i czym należy się kierować?

Obierając strategię inwestycyjną, powinieneś się kierować:

 • celem inwestycji
 • horyzontem czasowym, który jest pochodną określonego celu
 • własną skłonnością do ryzyka
 • Twoimi teraźniejszymi możliwościami finansowymi
 • oczekiwanym poziomem zysku

Korzystając z powyższych punktów, powinieneś określić cele swoich inwestycji. Zupełnie inaczej można inwestować w fundusze pieniądze na emeryturę, a inaczej pieniądze, które stanowią wolną nadwyżkę finansową. Co za tym idzie, różne cele mogą oznaczać różne horyzonty czasowe. O ile do emerytury możesz zakładać horyzont bardzo długoterminowy, tak do innych środków może zdecydujesz się na krótszy okres.

Nie możesz przy tym zapomnieć o określeniu swojej skłonności do ryzyka. To bardzo ważne na początku. Działanie pod wpływem emocji może mieć w przyszłości zgubne skutki dla Twoich inwestycji. Zastanów się więc, jakie ryzyko jesteś w stanie ponieść i od razu ustal moment, jaki będzie dla Ciebie odpowiedni na wycofanie się z danej inwestycji. To pozwoli Ci na zimno ustalić pewien schemat działania, bez zbędnych emocji.

Zadbaj o poduszkę bezpieczeńtwa

Jeżeli chcesz zacząć stawiać swoje pierwsze kroki w inwestycjach w fundusze, pamiętaj o zabezpieczeniu sobie oszczędności. Najlepszym rozwiązaniem jest wcześniejsze zbudowanie poduszki bezpieczeństwa. Tych pieniędzy oczywiście nie powinieneś inwestować. Dlaczego? Jeżeli określiłeś swoją strategię inwestycyjną z pierwszego punktu tego artykułu, to już wiesz, jaki powinien być cel Twojej inwestycji, horyzont czasowy itd. Oszczędności z poduszki finansowej powinny być przechowywane w bezpiecznym, ale w miarę łatwo dostępnym miejscu i powinny chronić Twoje inwestycje. Gdy wydarzy się coś takiego w Twoim życiu, że będziesz musiał skorzystać z oszczędności życia, wtedy weźmiesz pieniądze z poduszki, a nie te, które pracują dla Ciebie w funduszach. Pomimo niespodziewanych wydarzeń w Twoim życiu, pozwoli Ci to na trzymanie się wcześniej obranej strategii inwestycyjnej.

Zwłaszcza jeśli dopiero zaczynasz inwestować w fundusze, to pieniądze, które przeznaczysz na ten cel, powinny stanowić Twoją nadwyżkę finansową.

Nadwyżka finansowa to takie pieniądze, które nie będą Ci niedługo potrzebne. To również takie pieniądze, których ewentualna utrata nie wpłynie na znaczne pogorszenie Twojego życia!

Miej rękę na pulsie

Kiedy my klienci kupujemy jednostki danego funduszu, to tworzymy pewną wspólną pulę pieniędzy. Fundusz Inwestycyjny podzielony jest na jednostki uczestnictwa, których właścicielami są klienci. Jest ona zarządzana przez specjalistów zajmujących się danym funduszem. Ich głównym zadaniem jest maksymalizacja zysków i ograniczanie ryzyka. Podmiotem zarządzającym Funduszem Inwestycyjnym jest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

Dzięki temu Fundusze Inwestycyjne są jedną z najprostszych form pomnażania kapitału. Ale uwaga, to wcale nie upoważnia nas do tego, aby nie zdobywać wiedzy na ten temat. Ostatecznie to my, na samym początku podejmujemy najważniejszą decyzję, o przystąpieniu do danego funduszu.

Dlatego zanim przystąpisz do danego funduszu, zapoznaj się z jego prospektem informacyjnym. Każdy otwarty fundusz inwestycyjny posiada prospekt informacyjny, który jest dokumentem ogólnie dostępnym. Prospekt informacyjny to miejsce, gdzie znajdują się informacje o funduszu inwestycyjnym:

 • posiadanie zezwolenia KNF
 • wpis do rejestru funduszu
 • prawa uczestnika
 • konstrukcja, kategoria zbywanych jednostek
 • zasady realizacji zleceń
 • podstawowe zasady polityki inwestycyjnej
 • ryzyko inwestycyjne i profil inwestora
 • obowiązki podatkowe funduszy

W każdym prospekcie informacyjnym znajduje się statut funduszu, który jest jego częścią. Jest to dokument sporządzony w formie aktu notarialnego, który reguluje prawo i obowiązki uczestnika oraz określa organizację i sposób działania funduszu (m.in. cel inwestycyjny funduszu, zasady polityki inwestycyjnej, opłaty manipulacyjne, częstotliwość dokonywania wycen aktywów, minimalną wysokość pierwszej i kolejnej wpłaty).

Dobierz odpowiednio produkty

Napisałam wcześniej, że fundusze inwestycyjne są jedną z najprostszych form inwestowania, ponieważ są odpowiednio zarządzane przez ekspertów. Powodów jest oczywiście dużo więcej, a jednym z nich jest jeszcze to, że fundusze dają szeroki zakres działania. Możemy w dowolny sposób budować swój portfel inwestycyjny, dobierając do niego fundusze o różnym stopniu ryzyka, a co za tym idzie o różnej przewidywanej stopie zwrotu.

Poszczególne fundusze dzielą się na trzy podstawowe grupy oparte o poziom ryzyka.

Podział funduszy ze względu na ryzyko:

a) Bezpieczne (niskie ryzyko)

– fundusze rynku pieniężnego i gotówkowe

– fundusze dłużne

b) Mieszane (średnie ryzyko)

– fundusze stabilnego wzrostu

– zrównoważone

c) Agresywne (wysokie ryzyko)

– fundusze akcji

Fundusze bezpieczne – ich zadaniem jest zapewnienie stabilnego wzrostu kapitału, przy minimalnym ryzyku jego utraty. Te fundusze są odpowiednie dla osób z dużą awersją (niechęcią) do ryzyka. Charakteryzują się małą zmiennością, dlatego też mogą być odpowiednim wyborem dla osób początkujących. Dość często są też wybierane jako alternatywa dla części srodków na lokacie. W skład funduszy bezpiecznych mogą wchodzić: fundusze dłużne, fundusze gotówkowe i rynku pieniężnego.

Fundusze mieszane – czyli inwestycje w różnorodnych proporcjach. Ich celem jest wzrost wartości portfela w długim okresie przy umiarkowanym ryzyku (w zależności od typu funduszu). Fundusze mieszane mogą dawać wyższą stopę zwrotu niż fundusze bezpieczne. Fundusze mieszane dzielą się na: fundusze stabilnego wzrostu, fundusze zrównoważone.

Fundusze agresywne – ich celem jest osiągnięcie jak najwyższego zysku przy zachowaniu wysokiego poziomu ryzyka. Czasami stopy zwrotu w funduszach akcyjnych potrafią być mocno spektakularne. Fundusze te odzwierciedlają sytuację na giełdach – gdy trwa bessa, jednostki tracą na wartości. Gdy na giełdach trwa hossa i akcje idą w górę, wartość jednostek rośnie. Wtedy klienci funduszy osiągają duże zyski. Przy tego typu inwestycjach zalecany jest długi horyzont czasowy (zazwyczaj co najmniej kilka lat). Fundusze akcyjne charakteryzują się dużą zmiennością w krótkim okresie czasu, dlatego nie są polecane dla osób początkujących, z dużą awersją do ryzyka czy dla osób, które chcą inwestować w krótszym okresie.


Diana Litwin-Dolezińska - autorka bloga „Pieniądz jest Kobietą”.

Chętnie podzieli się z Tobą sposobami na lepszą organizację finansów osobistych, zwiększanie zarobków i rozwój osobisty.