Ogłoszenie z 17 grudnia 2020 roku o zmianie Regulaminu prowadzenia IKE oraz IKZE „Twoja Przyszłość”

      
    
IKE IKZE
Ogłoszenia / 2020-12-17 / autorzy: Generali Investments

Niniejszym, Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach Regulaminu prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) „Twoja Przyszłość”.

Zmiany obejmują:

  • W treści Regulaminu dodaje się pkt 3a;
  • Zmianie ulega pkt 25 oraz pkt 70 Regulaminu.

Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.

Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia.