Przegląd tygodnia – 05.05.2021

      
    
Przegląd tygodnia Generali Investments
Aktualności / 2021-05-05 / autorzy: Piotr Minkina

W minionym tygodniu:

1. Polska – inflacja kolejny miesiąc w górę, kolejny raz powyżej oczekiwań.
Wg szybkiego szacunku inflacji CPI za kwiecień 2021 r. wyniósł 4,3% r/r i był wyższy od oczekiwań na poziomie 3,9%.

2. Strefa euro: PKB, ceny, bezrobocie.
Wstępny odczyt PKB dla całej strefy euro był lepszy od oczekiwań i wyniósł w ujęciu kwartał do kwartału -0,6%. W ujęciu r/r -1,8%.

3. Niemcy – spadek PKB w 1 kwartale 2021 r. Inflacja wyższa od oczekiwań.
Pewne negatywne zaskoczenie u naszego zachodniego sąsiada i największego partnera eksportowego. Wstępnie PKB w 1 kwartale 2021 r. w stosunku do 4 kwartału 2020 r. skurczyło się o 1,7%, co było odczytem gorszym od oczekiwań. Jednak w ujęciu r/r dane były lepsze od oczekiwań, a wcześniejsze dane zrewidowano w górę. Tempo inflacji CPI wzrosło r/r do 2,0% (oczekiwania 1,9%). Podwyższono prognozę wzrostu do 3,5% w 2021 r.

4. Włochy - spadek PKB w 1 kwartale 2021 r. i spadek stopy bezrobocia.
Wstępny odczyt PKB za 1 kwartał 2021 r. k/k we Włoszech na poziomie -0,4% był nieco lepszy od oczekiwań (-0,5%). Nieznacznie, z -1,9% do -1,8%, zrewidowano dane za 4 kwartał 2020 r. W ujęciu rocznym dane również okazały się lepsze od oczekiwań. Wg wstępnych danych stopa bezrobocia spadła z 10,3% do 10,1%.

5. Hiszpania – spadek PKB w 1 kwartale 2021 r.
Wstępne odczyty PKB za 1 kwartał 2021 r. zgodne z oczekiwaniami. W ujęciu kwartał do kwartału na poziomi -0.5%, r/r na poziomie -4,3%.

6. Francja – wzrost PKB w 1 kwartale 2021 r. Inflacja CPI zgodna z oczekiwaniami.
W odróżnieniu od wymienionych powyżej największych gospodarek strefy euro, wstępne odczyty PKB dla Francji, zarówno w ujęciu k/k jak i r/r, zaskoczyły pozytywnie. Odpowiednio 0,5% vs oczekiwane 0% oraz 1,5% vs oczekiwane 1%. Inflacja CPI r/r na poziomie 1,3% - zgodna z oczekiwaniami. Inflacja cen producenckich na poziomie 4,5% r/r.

7. USA – Decyzja FED.
FED utrzymał stopy procentowe oraz miesięczny poziom skupu aktywów. Zwrócono uwagę na rosnącą siłę amerykańskiej gospodarki, przy czym nie odniesiono się do potencjalnego terminu redukcji programów stymulacyjnych.

8. Chiny – oficjalne PMI gorsze od oczekiwań.
Zarówno PMI dla przemysłu jak i dla usług za kwiecień okazały się zarówno gorsze od oczekiwań jak i gorsze od odczytów z marca i wyniosły odpowiednio 51,1 pkt (marzec 51,9) oraz 54,9 (marzec 56,3). PMI dla całości gospodarki (composite) spadł z 55,3 do 53,8.

9. Japonia – posiedzenie banku centralnego.
BoJ obniżył prognozę tempa wzrostu inflacji konsumenckiej i wydał ostrzeżenie dla wzrostu gospodarczego związane z nieustającym negatywnym wpływem pandemii na konsumpcję, głównie w sektorach usługowych.

10. Kanada – pierwszy wyłom w reakcji na inflację.
Bank Kanady jako pierwszy bank centralny z grupy krajów rozwiniętych zasygnalizował, że jest gotów podnieść stopy procentowe nie wcześniej jak w przyszłym roku oraz ograniczyć tempo skupu obligacji. Gospodarka Kanady ma urosnąć w 2021 r o 6,5%, a inflacja ma sięgnąć 3%.

 

Na radarze:

  • Strefa Euro – PMI.
  • Niemcy, Francja – produkcja przemysłowa.
  • USA – stopa bezrobocia, ISM, bilans handlowym, zamówienia w przemyśle.
  • Chiny – bilans handlowy, eksport, import.
  • Polska – PMI, posiedzenie RPP.

 

Najważniejsze wskaźniki makro