Sezon wyników spółek w pełni

      
    
Sezon wyników spółek w pełni
Aktualności / 2022-11-25 / autorzy: Maciej Kik
  • Dynamiczny wzrost na GPW
  • Powrót niepewności w Chinach
  • Sezon wyników spółek w Polsce i na świecie

 

Polska giełda: najpierw odbicie, później lekkie wyhamowanie

Ostatni miesiąc to dynamiczne odbicie w otoczeniu lekkiego optymizmu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. WIG20 w tym czasie wzrósł o prawie 30% od najniższej zanotowanej wartości. To pokazuje, że poziomy wycen na krajowej giełdzie są dość niskie, a płynność jest ograniczona. Inwestorzy indywidualni w tej chwili nie są zbyt skłonni do inwestowania na warszawskim parkiecie. Rynek oferuje im ciekawe alternatywy, m. in. lokaty i obligacje detaliczne, więc mniej chętnie decydują się na aktywność na giełdzie. W efekcie kondycja GPW zależy od inwestorów zagranicznych. W takiej sytuacji, kiedy sentyment za granicą globalnie nieco się poprawia, to w Warszawie odczuwamy to ze zwielokrotnioną siłą. Na przestrzeni kilku ostatnich dni mamy jednak lekkie schłodzenie i wzrost awersji do ryzyka. Jest to podyktowane głównie tym, co się dzieje na wschodzie. Chiny ponownie dostarczają nam powodów do obaw. Powróciła niepewność związana z polityką „zero covid” po tym jak odnotowano pierwsze od miesięcy przypadki zgonów z powodu koronawirusa. Jeszcze miesiąc temu chińska gospodarka miała się otwierać, a restrykcje miały być luzowane. Dziś można mieć co do tego wątpliwości. Wyzwanie stanowi także kwestia rynku nieruchomości, który w Chinach stanowi aż jedną czwartą PKB. Prezydent Xi jest zdania, że należy ograniczyć jego spekulacyjny charakter, przez co rynek zaczął się bardzo schładzać.

Inflacja i stopy procentowe

Kwestią globalną wciąż pozostaje inflacja. Przez ostatni miesiąc rynki oczekiwały zakończenia cyklu podwyżek stóp procentowych, uznając, że szczyt inflacji jest już za nami lub nadejdzie w niedalekiej przyszłości. W związku z tym obserwowaliśmy większy apetyt na ryzyko. Obecnie wydaje się, że presja inflacyjna, zwłaszcza na Zachodzie, maleje. Ostatnie dane rysują się nieco bardziej optymistycznie. Wskaźnik CPI w USA był poniżej oczekiwań. Podobnie zachowywał się wskaźnik PPI, czyli inflacja producencka, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Niemczech. Wypowiedzi członków FED i prezesa Powella są cały czas bardzo jastrzębie, więc w tym momencie trudno jest ocenić, czy to już koniec podwyżek stóp procentowych w USA.

Sezon wyników spółek

W Stanach Zjednoczonych kończy się sezon wyników spółek. Są one dość zróżnicowane. Część spółek pokazuje wyśmienite dane, szczególnie w sektorach paliwowym i energetycznym. Słabo radzą sobie inne, głównie technologiczne. Publikowane przez nie prognozy są pesymistyczne. Co więcej, niektóre podmioty decydują się na zwolnienia. Facebook ogłosił w ostatnim czasie redukcję zatrudnienia aż o 10 tys. osób, a w całym sektorze technologicznym mówi się o 130 tysiącach. Chociaż w ujęciu całej gospodarki USA nie są to bardzo niepokojące liczby, to jednoznacznie wskazują na trudniejszą sytuacje sektora.

Jeżeli chodzi o wyniki krajowych spółek za III kwartał br., to zgodnie z prognozami są one słabsze niż 3 miesiące wcześniej, ale wciąż lepsze od oczekiwań rynku. Szczególnie dobrze wygląda sytuacja wśród większych spółek, gdzie przebicie oczekiwań jest bardzo wyraźne. Bardzo dobre wyniki zaprezentowały banki. Pozytywnie wyróżnił się przede wszystkim mBank. Pozytywne dane opublikowały także Dino i Budimex. Póki co sezon publikacji trwa, w tej chwili raporty przedstawiła około połowa krajowych spółek. Te, z którymi mogliśmy już się zapoznać, pozytywnie zaskoczyły.

 


Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej.

Niniejszy materiał stanowi komentarz do bieżącej sytuacji rynkowej. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku. Niniejszy materiał nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.

Niniejszy materiał został przygotowany z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy, Informacje przedstawione i opisane w niniejszym materiale opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu gospodarczego, geopolitycznego, prawnego i podatkowego oraz mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści zawartych w niniejszym materiale.

Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali investments.pl.