Wzrostowy maj na rynkach akcji

      
    
Wzrostowy maj na rynkach akcji
Aktualności / 2024-06-04 / autorzy: Robert Burdach

Wszystko wskazuje na to, że maj kończymy jako kolejny wzrostowy miesiąc dla rynków akcji. Obecna hossa, zapoczątkowana w październiku 2022 r., trwa 19 miesięcy. Zanim zaczniemy analizować czy to długo, warto sięgnąć do historii. W okresie po II wojnie światowej, najkrótsze hossy dla indeksu S&P500 trwały 20 miesięcy, a ich średnia długość wynosiła ok. 57 miesięcy. W związku z tym, trudno mówić o jakiejś aberracji czy zbytniej euforii rynków.

Minione tygodnie, po słabszym kwietniu, były szczególnie udane dla akcji amerykańskich. Okresowe zmienności, wywoływane przez różnorakie dane makro dla gospodarki amerykańskiej, odbijały się na oczekiwaniach inwestorów co do ilości i daty pierwszych obniżek stóp procentowych w USA. Silny rynek pracy i lepkość inflacji spowodowały, że obecnie rynki wyceniają tylko jedną obniżkę, prawdopodobnie dopiero w grudniu. Jest to duża zmiana, bo jeszcze kilka miesięcy temu konsensusem było 6 obniżek w 2024 roku. Pomimo takiego otoczenia, kursy akcji zwyżkowały, znajdując oparcie w przyzwoitych wynikach finansowych spółek amerykańskich, głównie z sektora półprzewodników.

Kwietniowe odczyty makro dla polskiej gospodarki miały lekko zaskakujący charakter –sprzedaż detaliczna oraz dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw wciąż były silne, ale niższe od oczekiwań, natomiast słabsze do tej pory produkcja przemysłowa i budowlana zaskoczyły in plus. Stopy zwrotu dla polskich indeksów były dodatnie, ale znacząco niższe niż za oceanem. Relatywnie dobrze zachowywały się średnie spółki, gorzej blue chipy z WIG20. Sektorowo mamy do czynienia z korektą na bankach, które do końca kwietnia były jednym z mocniejszych sektorów i stanowiły o sile krajowych indeksów.  Inwestorzy zdawali się realizować zyski w tym sektorze i realokować kapitał w kierunku spółek z ekspozycją na konsumenta lub spółek, które do tej pory nie uczestniczyły we wzrostach. Dobry okres za sobą mają także spółki z sektora użyteczności publicznej, wspierane optymistycznymi wypowiedziami osób z kręgów rządowych, oraz surowcowe, bazujące na zwyżkach na rynkach surowcowych. Wyniki polskich spółek za I kwartał 2024 roku należy uznać za stosunkowo dobre, szczególnie największe spółki w relatywnie dużym stopniu pozytywnie zaskakiwały inwestorów.

 


INFORMACJA PRAWNA

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Towarzystwo ma siedzibę w Warszawie, przy ulicy Senatorskiej 18 (00-082 Warszawa) oraz jest wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 50329, posiada NIP: 527-10-24-937 i kapitał zakładowy 21 687 900,00 PLN, opłacony w całości.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celach informacyjnych i stanowi komentarz do bieżącej sytuacji rynkowej. Nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku, a także nie są formą doradztwa finansowego, podatkowego lub prawnego.

Niniejszy materiał został przygotowany przez Towarzystwo z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy autora oraz opiera się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu prawnego, podatkowego i faktycznego który może ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. W materiale użyto informacji ze źródeł własnych oraz z publicznie dostępnych (www.generali-investments.pl). Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające z użytku treści zawartych w niniejszym materiale. Wszelkie prawa autorskie do niniejszego materiału przysługują wyłącznie Towarzystwu. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób jego całości lub części bez zgody Towarzystwa jest zabronione.

Niniejszy materiał został opracowany według stanu na dzień 31.05.2024.