Tu zainwestujesz swoje pieniądze

      
    
#zainwestowane
Aktualności / 2022-01-01 / autorzy: Danuta Musiał
  • Czym się różni oszczędzanie od inwestowania?
  • Czy da się inwestować, gdy ma się do dyspozycji tylko małe kwoty?
  • Czy inwestowanie w czasach pandemii to dobry pomysł?

 

Jak inwestować pieniądze w 2022?

Niskie stopy procentowe w połączeniu z inflacją zjadają realną wartość naszych oszczędności. Co można zrobić z pieniędzmi i jak je korzystnie zainwestować w 2022? To jedno z podstawowych pytań, które sobie stawiamy. Raczej nie ma szans na uzyskanie obecnie na rynku oferty lokaty z gwarantowanym oprocentowaniem przewyższającym inflację. Pieniądze muszą być #zainwestowane, żeby miały potencjał przyniesienia godziwych zysków.

Warto więc spojrzeć szerzej na możliwości inwestowania pieniędzy w 2022 roku niż w tradycyjne lokaty i rozważyć ulokowanie pieniędzy w rozwiązania finansowe oparte na akcjach, obligacjach, metalach szlachetnych, a nawet na inwestycjach alternatywnych. Oczywiście wszystko przy dostosowaniu profilu danej inwestycji do naszego doświadczenia na rynkach finansowych, apetytu na ryzyko i horyzontu inwestycyjnego.

Można również sięgnąć po dodatkowe korzyści z zainwestowanych pieniędzy, takie jak ulgi podatkowe i oferty promocyjne.

Oszczędzanie a inwestowanie

Wbrew pozorom oszczędzanie i inwestowanie to nie to samo. Oszczędzając po prostu powstrzymujesz się od wydania części swoich dochodów. Jeśli na tym poprzestaniesz, to bez względu na to jak długo poczekasz, czy ile zaoszczędzisz, na koniec będziesz mieć nominalnie tyle samo. Czyli tak naprawdę mniej, bo w międzyczasie zadziała inflacja. Dopiero kiedy "zatrudnisz" swoje oszczędności, masz szansę na realny zysk. Jak to zrobić? Możesz zainwestować w swoją firmę albo kupić coś, co zyskuje na wartości w tempie przynajmniej równym inflacji. Ale co, jeśli nie masz pomysłu ani czasu na prowadzenie firmy i zaczynasz od małych kwot niewystarczających np. do tego, aby kupić działkę czy mieszkanie na wynajem?

W co inwestować małe kwoty?

Duże kwoty do zainwestowania dają możliwość wyboru spośród wielu ciekawych opcji. A co można zrobić mając na początek kilkaset złotych lub kilka tysięcy? Trzeba poszukać inwestycji z tzw. niskim progiem wejścia (niską pierwszą wpłatą). Przy wielu funduszach inwestycyjnych jest to 100 zł, podobnie jest przy IKE i IKZE w Generali Investments TFI. Co ciekawe, właśnie takie oszczędzanie i inwestowanie krok po kroku jest bardzo efektywną strategią. Przy wahaniach wyceny akcji czy obligacji, kupowanie jednostek funduszu w regularnych odstępach czasu (na przykład co miesiąc) pozwala nawet początkującemu inwestorowi uzyskiwać dobre efekty jednocześnie minimalizując zmienność inwestycji. Zdejmuje też z naszych barków analizowanie rynku, prognozowanie i gromadzenie danych.

Bezpieczne inwestowanie z pewnym zyskiem?

Takich ofert nie ma obecnie na rynku i trudno ich oczekiwać jeszcze przez wiele kolejnych miesięcy. Niskie stopy procentowe zadomowiły się u nas na dłużej. To powoduje, że banki musiały obniżyć oprocentowanie lokat i kont. Oczywiście można nadal znaleźć oferty promocyjne z nieco lepszymi warunkami, ale są one ograniczone czasowo i kwotowo. Często też wiążą się z koniecznością spełnienia dodatkowych wymagań. Czasy pandemii nauczyły inwestorów, że ryzyko jest nierozerwalnie związane z inwestowaniem. Nawet jeśli wybieramy bezpieczniejsze klasy aktywów, to ten sam mechanizm, który pozwala przez długie okresy zarabiać więcej niż na lokacie, może w pewnych warunkach rynkowych działać na naszą niekorzyść. Formy grupowego inwestowania, takie jak fundusze inwestycyjne, gdzie doświadczony zarządzający aktywnie zarządza całym portfelem funduszu, pozwalają na ograniczenie ryzyka i maksymalne wykorzystanie okazji inwestycyjnych niedostępne dla indywidualnych inwestujących.

Gdzie ulokować oszczędności?

Bezpieczeństwo zainwestowanych pieniędzy dla większości z nas jest kluczową kwestią, stawianą nawet ponad prognozy zysku. Osobie nie zajmującej się zawodowo finansami trudno jest fachowo ocenić poziom ryzyka inwestycji, ale jest kilka narzędzi, które mogą w tym pomóc. Po pierwsze, warto związać się ze stabilną, renomowaną instytucją, która działa na podstawie stosownych zezwoleń i pod czujnym okiem instytucji takich jak KNF.

Po drugie, warto sprawdzić, jak taka instytucja komunikuje się z klientami, czy jest transparentna. Pomocne mogą tu być branżowe standardy dobrych praktyk informacyjnych, na przykład takie jak te wprowadzone przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Po trzecie, warto przejść przez ankietę profilu inwestora, która pozwoli określić rodzaje inwestycji dostosowane do naszej wiedzy, doświadczenia i stopnia akceptacji ryzyka. Warto również zwracać uwagę na profile ryzyka danego funduszu opisane na przykład w karcie funduszu.

Czy warto inwestować i odkładać pieniądze w 2022?

Czy czas przedłużającej się pandemii, niepewności i ograniczeń działania dla wielu branż to dobry okres na oszczędzanie i inwestowanie? Paradoksalnie, obecna sytuacja sprzyja oszczędzaniu i inwestowaniu. Wszyscy zostaliśmy zmuszeni do odłożenia części naszych planów na „po szczepionce”. Nie wyjeżdżamy, nie kupujemy tylu nowych ubrań, mniej jemy na mieście. Wiele planów otwarcia nowych firm zostało przesuniętych w czasie. Osoby, które nie straciły dochodów w wyniku obostrzeń, mają więc zapasy gotówki. Z drugiej strony niepewność rynkowa przypomina nam, jak ważna jest poduszka finansowa. Warto więc zacząć ją budować i zadbać, by odłożone pieniądze były korzystnie i mądrze #zainwestowane.

Czy warto odkładać na emeryturę w obecnej sytuacji?

Poduszka finansowa – jak najbardziej, ale czy to jest czas na oszczędzanie na emeryturę? I znowu: wbrew pozorom – jak najbardziej. Po pierwsze, nie myślmy stereotypem emeryta i emerytury – odkładajmy pieniądze na kolejny ważny i aktywny etap życia. Może na własną firmę, a może na większą inwestycję.

Dlaczego warto przyjrzeć się rozwiązaniom finansowym tego typu? Zwykle niosą ze sobą dodatkowe korzyści niedostępne przy ofertach krótkoterminowych. Można liczyć na niższe opodatkowanie lub zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych (IKE, IKZE), albo nawet odpisać kwotę wpłaty od dochodu (IKZE), co pozwala na obniżenie podatku dochodowego. Z kolei PPE i PPK pozwalają na uzyskanie dodatkowych środków od pracodawcy, a dodatkowo PPK oferują dopłatę ze skarbu państwa.

Większość rozwiązań emerytalnych ma wbudowaną opcję wcześniejszej wypłaty, więc zgromadzone tam pieniądze mogą służyć jako rezerwa finansowa w razie konieczności. W PPK jest dodatkowo opcja pozwalająca na sfinansowanie wkładu własnego, gdy staramy się o kredyt hipoteczny na dom lub mieszkanie, oraz możliwość wypłacenia 25% oszczędności w przypadku poważnego zachorowania.

Jak zacząć inwestowanie?

Zacznij od pierwszego kroku: otwarcia konta IKE lub IKZE albo inwestycji w wybrany fundusz. Jak? Możesz skorzystać z funduszy i kont emerytalnych proponowanych przez Twój bank, albo sięgnąć bezpośrednio do oferty TFI.

Możesz zacząć od małych kwot, które nie wpłyną znacząco na Twój budżet. Dobrym sposobem jest złożenie stałego zlecenia na konkretną kwotę co miesiąc. Będzie się „samo” oszczędzało i inwestowało, a Ty za kilka miesięcy będziesz mieć zgromadzoną konkretną kwotę do dyspozycji.

Zapraszamy do inwestowania.

 


Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Towarzystwo ani fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.