Zmiany w Zarządach Generali Investments TFI oraz Generali PTE

      
    
Zmiany w Zarządach Generali Investments TFI oraz Generali PTE
Aktualności / 2023-07-12 / autorzy: Generali Investments

1 sierpnia 2023 roku funkcję Prezesa Zarządu Generali Investments TFI obejmie Kazimierz Fedak, dotychczasowy Wiceprezes. Zastąpi Zbigniewa Jakubowskiego, który odchodzi ze spółki z końcem lipca.  Do Zarządu powołany będzie Krzysztof Zawiła, dotychczasowy członek Zarządu Generali PTE. W Generali PTE funkcję członków Zarządu obejmą Tomasz Bilecki oraz Anna Madej.
 

31 lipca 2023 roku Zbigniew Jakubowski odchodzi z Generali Investments TFI. W związku z tym na wczorajszym posiedzeniu Rada Nadzorcza Generali Investments TFI podjęła decyzję o powierzeniu, od 1 sierpnia, funkcji Prezesa Zarządu Kazimierzowi Fedakowi, obecnemu Wiceprezesowi. Kazimierz Fedak jest odpowiedzialny za obszary sprzedaży, marketingu, rozwoju produktów oraz finansów.

Rada Nadzorcza zwróciła się również z wnioskiem do KNF o zgodę na powołanie Krzysztofa Zawiły na stanowisko Członka Zarządu odpowiedzialnego za Pion Zarządzania Inwestycjami. Po jej uzyskaniu, Krzysztof Zawiła zostanie powołany do Zarządu Spółki, po złożeniu wcześniej rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Generali PTE.

Josef Beneš, przewodniczący Rady Nadzorczej Generali Investments TFI, powiedział: "Przed Generali Investments TFI otwiera się nowy rozdział. Bardzo dziękuję Zbyszkowi za jego wieloletni wkład w rozwój spółki. Życzę mu pomyślności i wielu sukcesów w przyszłych przedsięwzięciach. Kazimierzowi gratuluję objęcia nowej funkcji. Jestem przekonany, że jego bogate doświadczenie, wiedza oraz kompetencje, przyczynią się do dynamicznego i innowacyjnego rozwoju Generali Investments TFI na polskim rynku. Razem z całym zespołem, pragnę wyrazić nasze pełne poparcie i gotowość do współpracy w realizacji nowych celów i wyzwań, jakie stoją przed nami".

Kazimierz Fedak, stwierdził: „Bardzo dziękuję Panu Josefowi Benešowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz Członkom Rady za zaufanie i powierzenie mi funkcji prezesa zarządu. To dla mnie ogromne wyróżnienie, ale też i wyzwanie, które będę realizował z najwyższym zaangażowaniem i determinacją. Uważam, że sukces można osiągnąć tylko dzięki odpowiednim ludziom, którzy tworzą drużynę i wzajemnie mogą na siebie liczyć. Takim zespołem jest zespół Generali Investments TFI - kompetentny, profesjonalny i doświadczony. Wierzę, że razem jesteśmy gotowi podjąć wszelkie wyzwania, aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów i partnerów biznesowych".

Natomiast Rada Nadzorcza Generali PTE, na posiedzeniu 29 czerwca, powołała do Zarządu Spółki dwóch nowych Członków Zarządu: Tomasza Bileckiego, który będzie odpowiadał za Inwestycje Generali OFE (w miejsce Krzysztofa Zawiły) oraz Annę Madej, która będzie odpowiedzialna za obszar Prawny i Compliance. Nominacje te wymagają zgody KNF.

 

Życiorysy:

Kazimierz Fedak
Związany z Grupą Generali od 2018, początkowo jako Head of Regional Asset Management Business Development w Generali CEE Holding BV. Od 2019 pełnił funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar sprzedaży i marketingu w Generali Investments TFI. Od kwietnia 2022 objął funkcję Wiceprezesa Zarządu. Wcześniej związany był z Amundi Polska TFI SA, gdzie w roli Członka Zarządu odpowiadał za Pion Sprzedaży i Marketingu. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał też w Credit-Agricole Bank Polska SA, HDI-Gerling Życie TU SA oraz Banku Pekao SA. Był również pracownikiem naukowo dydaktycznym na Wydziale Mechatroniki WAT, a także dowódcą plutonu WP. Jest absolwentem fizyki stosowanej na Wojskowej Akademii Technicznej oraz studiów MBA na University of Illinois at Urbana-Champaign.

Krzysztof Zawiła
Z Grupą Generali związany jest od listopada 2007 roku jako zarządzający aktywami i kierownik Departamentu Inwestycyjnego w Generali T.U. i Generali Życie T.U. W lutym 2013 r. objął funkcję Dyrektora Departamentu Inwestycji Generali PTE i osoby zarządzającej Generali OFE. Od września 2013 r. pełni funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie funduszami. Na rynku kapitałowym od 1994 roku. Karierę zawodową rozpoczął w DM Penetrator (obecnie DM Trigon), gdzie pełnił funkcję maklera, analityka i zarządzającego aktywami. W latach 1999-2007 zarządzał aktywami w Aegon PTE. Krzysztof Zawiła jest absolwentem Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Informatyka.

Tomasz Bilecki
Od początku swojej kariery, od 2002 roku związany z Grupą Generali. Od 2005 roku do 2013 pełnił funkcję analityka. W tym okresie odpowiadał za analizę fundamentalną wybranych sektorów i spółek oraz rekomendowanie zarządzającym poszczególnych inwestycji do portfela. W 2013 roku objął funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Inwestycyjnego w spółkach ubezpieczeniowych Generali. W ramach swoich zadań odpowiadał za zarządzanie aktywami ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Od października 2022 jest współodpowiedzialny za zarządzanie aktywami funduszu emerytalnego. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość. Ukończył też podyplomowo studia Executive MBA na Politechnice Warszawskiej.

Anna Madej
Z branżą emerytalną związana jest od 2000 r. Przez blisko 10 lat pracowała w PZU PTE S.A., a od 2009 r. związana jest z Grupą Generali. Obecnie odpowiada za obsługę prawną biznesu emerytalnego, ubezpieczeń na życie oraz funduszy inwestycyjnych. Anna posiada szeroką wiedzę z zakresu funkcjonowania i prawnych aspektów funduszy emerytalnych i rynku kapitałowego. Jest radcą prawnym. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w zakresie prawa i ekonomii rynku kapitałowego.

 


O Generali Polska

Generali Polska zapewnia swoim klientom kompleksową ofertę ubezpieczeniową na każdym etapie życia: od ubezpieczeń majątkowych i osobowych, takich jak ubezpieczenia komunikacyjne, mieszkaniowe i dla firm, przez ubezpieczenia na życie, zarówno indywidualne, jak i grupowe, po fundusze emerytalne i inwestycyjne. Generali Polska proponuje swoje produkty pod trzema markami: oprócz Generali są to Proama, oferująca szeroki wybór ubezpieczeń majątkowych oraz Generali Agro, specjalizujące się w ubezpieczeniach dla rolnictwa. Ponadto posiada dwa towarzystwa ubezpieczeniowe: na życie - Generali Życie T.U. S.A. oraz majątkowe - Generali T.U. S.A. Za fundusze emerytalne natomiast odpowiada Generali PTE S.A., a Generali Investments TFI SA dostarcza produkty inwestycyjne.

Generali Polska jest częścią Grupy Generali, jednego z największych globalnych dostawców usług w zakresie ubezpieczeń i zarządzania aktywami. Założona w 1831 roku, jest obecna w ponad 50 krajach na całym świecie, a jej łączny przypis ze składek w 2022 roku wyniósł 81,5 mld euro. Zatrudniając 82 000 pracowników obsługujących 68 milionów klientów, Grupa ma wiodącą pozycję w Europie, a jej obecność w Azji i Ameryce Łacińskiej stale rośnie. U podstaw strategii Generali znajduje się zobowiązanie, by być partnerem na cale życie dla klientów, które jest realizowane dzięki innowacyjnym i spersonalizowanym rozwiązaniom, najlepszemu w swojej klasie doświadczeniu klienta oraz cyfrowym możliwościom globalnej dystybucji.

Z myślą o tworzeniu wartości dla wszystkich interesariuszy oraz budowaniu bardziej sprawiedliwego i odpornego społeczeństwa, Grupa uwzględnia zrównoważony rozwój w swoich wszystkich strategicznych decyzjach.