Informacja o zmianie KID dla subfunduszu Generali Fundusze FIO

      
    
Informacja o zmianie KID dla subfunduszu Generali Fundusze FIO
Ogłoszenia / 2024-01-24 / autorzy: Generali Investments

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu w dniu 24 stycznia 2024 roku aktualizacji Dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla następującego subfunduszu wydzielonego w ramach Generali Fundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:

  • Generali Konserwatywny

Towarzystwo informuje, że aktualizacją zostały objęte następujące sekcje Dokumentu zawierającego kluczowe informacje:

  • „Co to za produkt?”,

Poza opisaną wyżej zmianą zaktualizowane zostały także następujące sekcje Dokumentu zawierającego kluczowe informacje:

  • „Scenariusze dotyczące wyników”
  • „Jakie są koszty”

Tekst jednolity Dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla ww. subfunduszu znajduje się na stronie internetowej  https://www.generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/dokumenty/kid.