Przegląd tygodnia

      
    
Przegląd tygodnia Generali Investments
Aktualności / 2024-07-15 / autorzy: Piotr Minkina

 

Najważniejsze informacje z minionego tygodnia

1. USA – inflacja
Wg Bureau of Labour Statistics ceny konsumenckie mierzone indeksem CPI spadły w czerwcu o 0,1% w stosunku do maja. Było to zaskoczenie dla rynku, który spodziewał się wzrostu o 0,1%. W rezultacie nastąpił spadek tempa inflacji w stosunku rocznym, które wyniosło w czerwcu 3,0%. Poziom inflacji bazowej (bez cen żywności i energii) był również o 0,1 p.p. niższy od oczekiwań i wyniósł 3,3% r/r. W przypadku analizy inflacji CPI pod kątem składowych ponownie powiększył się ujemny wkład towarów (bez energii) oraz zmniejszył się dodatni wkład cen energii. Znacząco zmniejszył się pozytywny wkład żywności, który jest już bliski zeru. Wkład usług był dodatni, a jego wartość wzrosła.

Źródło: BLS. Opracowanie własne.

Źródło: BLS. Opracowanie własne.

Źródło: BLS. Opracowanie własne.

Źródło: BLS. Opracowanie własne.

2. USA – inflacja: „lepkość”
Odczyty miar „cen lepkich” nadal wskazują na znaczny poziom zakotwiczenia procesów inflacyjnych w gospodarce amerykańskiej. Spadek inflacji bazowej w czerwcu był zbieżny ze spadkiem dynamiki „Sticky CPI”, czyli lepkiej miary inflacji publikowanej przez Atlanta FED. Wskaźnik bazuje na założeniu, że niektóre pozycje składające się na indeks cen konsumpcyjnych często zmieniają wartości, podczas gdy inne zmieniają się powoli. Ceny "lepkie" mogą nie reagować na zmieniające się warunki rynkowe tak szybko jak ceny „elastyczne”. Atlanta FED bada czy te dwa zestawy cen – sztywne („lepkie”) i elastyczne – zapewniają wgląd w różne aspekty procesu inflacji. Okazuje się, że ceny „lepkie” w większym stopniu uwzględniają oczekiwania dotyczące przyszłej inflacji niż ceny, które zmieniają się często, podczas gdy ceny „elastyczne” silniej reagują na warunki gospodarcze – np. zastój gospodarczy. Co ważne, ta miara cen „lepkich” wydaje się zawierać składnik oczekiwań inflacyjnych, który może być przydatny przy próbie określenia kierunku inflacji.

Źródło: AtlantaFED. Opracowanie własne

3. USA – Inflacja w przemyśle (PPI)
Indeks PPI dla popytu końcowego (Final Demand) wzrósł w czerwcu o 0,2% m/m wobec oczekiwań na poziomie 0,1%. Z -0,2% do 0,0% w górę dokonano rewizji danych za maj. W ujęciu rocznym zaskoczenie również było negatywne dlatego, że zmiana indeksu wyniosła 2,6% r/r wobec oczekiwanych 2,3% (znaczne zaskoczenie w górę) a rewizja za maj pokazała wzrost z 2,2% do 2,4%. Nastąpił również silny wzrost PPI bazowego (bez cen żywności i energii) – z 2,6% w maju (po rewizji z 2,3%) do 3,0% w czerwcu (wobec oczekiwanych 2,5%).

4. FED – oczekiwania
Zmieniły się oczekiwania dotyczące ścieżki stóp procentowych w USA. Rynek przewiduje że z 99% prawdopodobieństwem pierwsza obniżka będzie miała miejsce we wrześniu, a do końca roku 100% prawdopodobieństwo wystąpienia łącznie dwóch obniżek (o 25 pb) i 51% prawdopodobieństwo jeszcze jednej – o 25 pb.

Źródło: Bloomberg. Opracowanie własne.

Źródło: Bloomberg. Opracowanie własne.

5. Japonia – przemysł
Zamówienia na kluczowe maszyny wzrosły w maju w ujęciu r/r o 10,8% wobec oczekiwanych 7,1%. W ujęciu miesiąc do miesiąca nastąpił spadek o 3,2%. Produkcja przemysłowa wzrosła o 1,1% r/r i 3,6% m/m przy wzroście wykorzystania mocy produkcyjnych o 4,1% m/m.

6. Japonia – PPI
Wzrost cen w czerwcu w japońskim przemyśle był zgodny z oczekiwaniami rynku i wyniósł 2,9% r/r. W ujęciu miesięcznym wzrost cen był niższy od oczekiwań i wyniósł 0,2%. Z 2,4% do 2,6% w górę zrewidowano dane w ujęciu r/r za maj.

7. Chiny
Tempo inflacji CPI w Chinach było w czerwcu niższe od oczekiwań i wyniosło 0,2% r/r. Ceny w przemyśle w ujęciu r/r spadły o 0,8%. W tym czasie zwiększyła się nadwyżka w bilansie handlowym Chin, która wzrosła do 99 mld USD. Eksport urósł o 8,6% r/r (wzrost o 1 p.p. w stosunku do maja), a import obniżył się o 2,3% r/r wobec oczekiwanego wzrostu na poziomie 2,5%.

 

Na radarze:

  • Polska: CPI, bilans handlowy, produkcja przemysłowa, nastroje konsumentów
  • Strefa euro: CPI, produkcja przemysłowa, ZEW, posiedzenie EBC
  • USA: sprzedaż detaliczna, dane z przemysłu, Leadnig Index
  • Chiny: PKB, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, rynek nieruchomości