AI i półprzewodniki kluczowe dla akcji

      
    
AI i półprzewodniki kluczowe dla akcji
Aktualności / 2024-03-18 / autorzy: Adam Woźny

W pierwszych tygodniach 2024 roku podwyższona zmienność na rozwiniętych rynkach akcji z pewnością mogła wystraszyć niektórych inwestorów. Natomiast dla tej części uczestników, która nie boi się patrzeć dalej niż kilka miesięcy do przodu, takie sytuacje z pewnością są ciekawymi okazjami inwestycyjnymi w dłuższym okresie. Kolejne tygodnie bieżącego roku zmieniły już cały obraz i w rezultacie pierwsze miesiące 2024 roku inwestorzy na akcyjnych rynkach rozwiniętych mogą z pewnością uznać za udane. Lokalnie amerykańskie indeksy Nasdaq Composite czy S&P500 wzrosły przeszło 7%, natomiast francuski CAC40 czy niemiecki DAX przeszło 6%.

W Stanach Zjednoczonych powoli kończy się sezon wyników kwartalnych spółek. Przyniósł on całkiem dużo zmienności cen poszczególnych akcji, a tym samym często bardzo ciekawe okazje inwestycyjne. Podsumowując cały ten sezon wyników spółek amerykańskich, po raz kolejny można zaliczyć go do udanych. Ciekawą obserwacją jest to, że wiele zarządów po nie najłatwiejszym 2023 roku skorzystało z okazji i dość konserwatywnie podeszło do prognoz na cały 2024 rok. Taka sytuacja z pewnością uchyla drzwi do pozytywnych zaskoczeń w dalszej części roku.

Poza sezonem wyników, ciężko nie odnieść wrażenia, że pierwsze miesiące przebiegają mocno pod wpływem tematu sztucznej inteligencji (AI) i spółek wchodzących w wąskie spektrum sektora półprzewodnikowego. U części uczestników rynku na pewno pojawiają się obawy o tak dynamiczny wzrost cen niektórych akcji. Nie bez znaczenia jest imponujący wpływ na wyniki poszczególnych spółek narzędzia jakim jest sztuczna inteligencja i dużo wskazuje na to, że podobnie będzie ono oddziaływać na inne sektory.

Po tak dobrym początku roku, z pewnością oczekiwania dotyczące zmienności rosną. Jak często bywa, podwyższona zmienność tworzy wiele ciekawych okazji inwestycyjnych dla uczestników rynku, którzy spokojne patrzą w przyszłość. Dlatego nie zdziwiłbym się, gdyby korekty występowały, ale nie trwały przesadnie długo.

 


Klauzula prawna Generali Investments TFI S.A. („Towarzystwo”).

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95.

Niniejszy materiał stanowi komentarz do bieżącej sytuacji rynkowej. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku. Niniejszy materiał nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.

Niniejszy materiał został przygotowany z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy, Informacje przedstawione i opisane w niniejszym materiale opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu gospodarczego, geopolitycznego, prawnego i podatkowego oraz mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści zawartych w niniejszym materiale.

Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.

Pełna informacja prawna znajduje się tutaj.