Informacja o zmianie KID dla subfunduszy wydzielonych w funduszach zarządzanych przez Generali Investments TFI SA

      
    
Informacja o zmianie KID dla subfunduszy wydzielonych w funduszach zarządzanych przez Generali Investments TFI SA
Ogłoszenia / 2024-05-10 / autorzy: Generali Investments

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu w dniu 10 czerwca 2024 roku aktualizacji Dokumentów zawierających kluczowe informacje dla wszystkich subfunduszy wydzielonych w funduszach zarządzanych przez Towarzystwo.

Towarzystwo informuje, że aktualizacją zostały objęte następujące sekcje Dokumentów zawierających kluczowe informacje:

  •  „Co to za produkt”
  • „Jakie są koszty?”

Dodatkowo:

  • dla Generali Korona Akcje kat. E (Generali Fundusze FIO) zmianie uległ wskaźnik ryzyka (SRI) z poziomu 4 na 5
  • dla subfunduszy wydzielonych w ramach funduszu Horyzont SFIO zaktualizowane zostały sekcje „Ile czasu powinienem posiadać produkt i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze?” oraz „Jak mogę złożyć skargę?”

 

Teksty jednolite Dokumentów zawierających kluczowe informacje uwzględniające powyżej opisane zmiany znajdują się na stronie internetowej  https://www.generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/dokumenty/kid.