Informacja o zmianie KID dla subfunduszy Generali Fundusze SFIO

      
    
Informacja o zmianie KID dla subfunduszy Generali Fundusze SFIO
Ogłoszenia / 2024-01-27 / autorzy: Generali Investments

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu w dniu 27 stycznia 2024 roku aktualizacji Dokumentów zawierających kluczowe informacje dla następujących subfunduszy wydzielonych w ramach Generali Fundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:

  • Generali Profit Plus
  • Generali Obligacje Aktywny

Towarzystwo informuje, że aktualizacją zostały objęte następujące sekcje Dokumentu zawierającego kluczowe informacje:

  • „Co to za produkt?”

Ponadto w przypadku Generali Profit Plus dodatkowo została zaktualizowana „Struktura kosztów”.

Informujemy, że każdorazowo przy dokonywaniu zmian w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje aktualizowane są  „Scenariusze dotyczące wyników”.

Tekst jednolity Dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla ww. subfunduszy znajduje się na stronie internetowej  https://www.generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/dokumenty/kid.