Generali Investments - kontakt

Kontakt

Generali Investments TFI S.A
ul. Senatorska 18
00-082 Warszawa

 

Instytucje, organizacje i Banki Spółdzielcze

 22 588 18 51 
(poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00) 

 Formularz kontaktowy

 

Klienci PPK / PPE

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

 22 355 46 71 (poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00) 
 emerytalne-tfi@generali.pl

Pracodawcy PPK / PPE

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

 22 355 46 66 (poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00) 
 pomoc-ppk@psfinteco.pl

Masz pytania?
Skorzystaj z formularza. Nasi konsultanci z przyjemnością Ci pomogą.
Kontakt
Formularz kontaktowy Wypełnij formularz

Dane rejestrowe

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 18, 00-082 Warszawa. Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 50329, o kapitale zakładowym 21 687 900,00 PLN, opłaconym w całości, NIP 527-10-24-937.