Ziarnko do ziarnka

Ziarnko do Ziarnka to min. 5-letni Plan Systematycznego Oszczędzania nastawiony na stabilny wzrost.

Zasada jest prosta: zbierasz pieniądze systematycznie – nawet niewielkie kwoty. A  po określonym przez siebie czasie masz znaczny kapitał na wybrany cel.

Co warto wiedzieć?

 • Plan Systematycznego Oszczędzania Ziarnko do Ziarnka trwa minimum 5 lat.
 • Minimalna wpłata wynosi 100 zł miesięcznie.
 • Plan oparty jest na subfunduszu Generali Stabilny Wzrost, który charakteryzuje się średnim poziomem wahania wartości oszczędności.
 • Większą część wpłat – co najmniej 60% – inwestujemy na rynku pieniężnym oraz w dłużne papiery wartościowe, pozostałą część – w akcje. Dzięki temu, w dłuższym czasie (np. 5 lat) Generali Stabilny Wzrost może uzyskiwać ponadprzeciętne wyniki.

Jakie zalety ma Plan Systematycznego Oszczędzania?

 • Nie obciąża nadmiernie domowego budżetu
  Najmniejsza wpłata to 100 zł miesięcznie. Taka kwota z pewnością nie nadwyręży Twojego domowego budżetu.
 • To plan o niskim ryzyku inwestycyjnym
  Jeśli wpłacasz systematycznie mniejsze kwoty w pewnych odstępach czasu, to istotnie zmniejszasz ryzyko wejścia w inwestycję w nieodpowiednim momencie. Dodatkowo wahania wpłaconych przez Ciebie aktywów są mniejsze niż w przypadku jednej dużej wpłaty.
 • Uniezależniasz się od sytuacji na rynku
  W zależności od sytuacji rynkowej cena zakupu jednostek uczestnictwa raz jest wyższa, raz niższa. Gdy odkładasz systematycznie małe kwoty, to nawet w czasie spadków na giełdzie kupujesz udziały w subfunduszu taniej, a to zwiększa Twoje potencjalne zyski w przyszłości.
 • Im dłużej, tym lepiej
  Jeśli zadeklarujesz, że będziesz oszczędzać przez 5 lat, zapłacisz połowę opłaty manipulacyjnej. A jeśli po 5 latach będziesz oszczędzać dalej, wciąż będziesz płacić połowę opłaty manipulacyjnej.
Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się ze swoją placówką oddziału Banku Spółdzielczego
lub z nami poprzez formularz kontaktowy
Kontakt
Formularz kontaktowy Wypełnij formularz