Generali Multi Doradztwo

Potrzeba profesjonalnego doradztwa

W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym rośnie poczucie braku kontroli nad decyzjami inwestycyjnymi. Warunki, w jakich lokuje się środki, zmieniają się tak szybko, że często brakuje czasu na odpowiednią reakcję. W efekcie kierunki inwestycyjne odbiegają od założonych celów. Generali Investments TFI S.A. znalazło odpowiedź na potrzeby Klientów, zwiększając bezpieczeństwo lokowanych środków dzięki stałemu monitorowaniu rynku, czego efektem są rekomendacje inwestycyjne.

 • Siła kapitału i doświadczenie
  Jesteśmy cenioną firmą, która proponuje wiele możliwości lokowania środków. O wyjątkowości naszej oferty decyduje jednak nie tylko bogaty wybór produktów finansowych, ale również bardzo dobre wyniki. Za naszą marką stoi globalne know-how Grupy finansowej Generali, obecnej w ponad 50 krajach świata, w tym w 12 krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a jej aktywa przekraczają 542 mld EUR. W Polsce oferujemy szeroki wybór funduszy, usługi zarządzania portfelem oraz doradztwa inwestycyjnego.
 • Otwarta komunikacja
  Nasze relacje z Klientami opieramy na uczciwej i otwartej komunikacji. Na bieżąco – m.in. za pośrednictwem strony internetowej, mediów społecznościowych, newsletterów i artykułów w prasie –informujemy ich o okazjach inwestycyjnych i wydarzeniach, które mają wpływ na wartość aktywów.

Dlaczego warto nam zaufać?

 • Rozwiązania szyte na miarę
  Nasze rozwiązania inwestycyjne spełniają oczekiwania Klientanie tylko pod względem rentowności i poziomu ryzyka. Przywiązujemy dużą wagę do tego, by nasze produkty odpowiadały na indywidualne potrzeby naszych Klientów.
 • Potwierdzona skuteczność
  Ośmiokrotnie zajęliśmy 1. miejsce w 13 edycjach rankingu „Rzeczpospolitej” dla najbardziej prestiżowych i cenionych na rynku TFI. Otrzymaliśmy także m.in. nagrody Alfa oraz statuetki Byka i Niedźwiedzia dla najlepszego TFI. Doceniono nas m.in. za powtarzalnie dobre wyniki.
 • Wyróżniające się rozwiązania
  Mamy kilkanaście produktów z najwyższymi, 4- i 5-gwiazdkowymi ratingami Analiz Online, co jest dowodem ich ponadprzeciętnej i wyjątkowej jakości.
 • Stabilność w każdych warunkach
  Wyniki naszych subfunduszy są zasługą jednego z najstabilniejszychw Polsce zespołów zarządzających aktywami. Za umiejętność osiągania dobrych wyników inwestycyjnych w różnych warunkach rynkowych zarządzający byli wielokrotnie nagradzani Złotymi Portfelami.
Naszym klientom udostępniamy
3 strategie:
 • Portfel Bezpieczny
 • Portfel Bezpieczny PLUS
 • Portfel Bezpieczny MAX

Jak działa Generali Multi Doradztwo?

Usługa doradztwa jest świadczona w ramach współpracy z Generali Investments TFI S.A. na podstawie odrębnej umowy.

 • Doradztwo inwestycyjne polecamy Klientom, którzy inwestują w fundusze Generali Investments TFI S.A. i oczekują wsparcia w procesie decyzyjnym.
 • Klient ma do wyboru trzy strategie inwestycyjne różniące się od siebie celem inwestycyjnym, wyrażonym w oczekiwanej stopie zwrotu, oraz udziałem rekomendowanych funduszy inwestycyjnych.

Proces inwestycyjny zakłada osiągnięcie celu inwestycyjnego przy minimalizacji ryzyka.

 • Generali Investments TFI S.A. przekazuje Klientowi miesięczne rekomendacje dotyczące konstrukcji portfela, który powinien osiągnąć wynik założony przez wybraną strategię.

Dostęp do usługi:

Podpisanie umowy na doradztwo inwestycyjne
Otwarcie rejestrów funduszy inwestycyjnych przez Generali Investments TFI S.A. na rzecz Klienta
Przelew środków i rozpoczęcie inwestycji w ramach usługi Generali Multi Doradztwo
Wydawanie przez Generali Investments TFI S.A. miesięcznych rekomendacji dla Klienta