#174 Instrumenty dłużne w portfelu. Kosma Wolffgram

      
    
podcast, budnicki, finanse, edukacja
Podcasty / 2022-11-07 / autorzy: Generali Investments

Trwająca niepewność na rynkach finansowych wiele osób skłania do bardziej konserwatywnego podejścia do inwestowania. W dzisiejszym odcinku „Po Ludzku o Pieniądzach” Radosław Budnicki rozmawia z Kosmą Wolffgramem – zarządzającym funduszem Generali Konserwatywny, który może być interesującym wyborem inwestycyjnym dla osób z niską tolerancją ryzyka.

Z nagrania dowiecie się:

  • jak zbadać swoją tolerancję ryzyka,
  • czym różnią się obligacje zmiennokuponowe od stałokuponowych,
  • czym są tzw. covidówki,
  • na jakie wskaźniki zwrócić uwagę, analizując kondycję funduszu inwestycyjnego,
  • jak kupić jednostki uczestnictwa funduszu.

Zapraszam do wysłuchania i komentowania.

Wszystkie dotychczasowe podcasty znajdziecie też na naszej stronie.

Treści prezentowane w podcastach "Po Ludzku o Pieniądzach" są opiniami prowadzącego i jego gości i odzwierciedlają ich osobiste poglądy. Nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Generali Investments TFI S.A. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność informacji przekazywanych przez prowadzącego i jego rozmówców.