#92 Jak odróżnić piramidę finansową od uczciwych ofert inwestowania w sieci? – Wojtek Paprota

      
    
Podcasty / 2021-02-02 / autorzy: Generali Investments

Dziś moim gościem jest Wojtek Paprota. Z naszej rozmowy dowiecie się, jak odróżnić uczciwe oferty inwestowania w sieci od ofert, które są piramidami finansowymi. Inspiracją do nagrania tego odcinka była informacja o karze finansowej, jaką UOKiK nałożył na jednego z youtuberów za promowanie działalności, która okazała się być piramidą finansową.

W nagraniu usłyszycie:

  • na czym polega działanie piramidy finansowej,
  • jakie czynniki świadczą o tym, że mamy do czynienia z piramidą finansową,
  • jakie konsekwencje może ponieść osoba zaangażowana w tworzenie piramidy finansowej lub zachęcająca do udziału w niej,
  • jakie elementy biznesów typu MLM wykorzystują piramidy finansowe,
  • dlaczego ludzie dają się wciągać w takie biznesy,
  • jak sprawdzić, czy mamy do czynienia z piramidą?

Zapraszam do wysłuchania i komentowania.

Treści prezentowane w podcastach "Po Ludzku o Pieniądzach" są opiniami prowadzącego i jego gości i odzwierciedlają ich osobiste poglądy. Nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Generali Investments TFI S.A. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność informacji przekazywanych przez prowadzącego i jego rozmówców.