Informacja o zmianie KID dla subfunduszu Generali Fundusze SFIO

      
    
Informacja o zmianie KID dla subfunduszu Generali Fundusze SFIO
Ogłoszenia / 2023-12-11 / autorzy: Generali Investments

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu w dniu 11 grudnia 2023 roku aktualizacji Dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla następującego subfunduszu wydzielonego w ramach Generali Fundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:

  • Generali Akcji Ekologicznych Globalny

Towarzystwo informuje, że aktualizacją zostały objęte następujące sekcje Dokumentu zawierającego kluczowe informacje:

  • „Jakie są ryzyka i możliwe korzyści?”, „Jakie są koszty?”

Tekst jednolity Dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla ww. subfunduszu znajduje się na stronie internetowej  https://www.generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/dokumenty/kid.