Informacja o zmianie KID dla subfunduszu Generali Fundusze SFIO

      
    
Informacja o zmianie KID dla subfunduszu Generali Fundusze SFIO
Ogłoszenia / 2023-11-22 / autorzy: Generali Investments

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu w dniu 22 listopada 2023 roku aktualizacji Dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla następującego subfunduszu wydzielonego w ramach Generali Fundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:

Towarzystwo informuje, że aktualizacją została objęta następująca sekcja Dokumentu zawierającego kluczowe informacje:

  • „Co to za produkt?”

Tekst jednolity Dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla ww. subfunduszy znajduje się na stronie internetowej  https://www.generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/dokumenty/kid