Informacja o zmianie KID dla subfunduszy Generali Fundusze FIO

      
    
Informacja o zmianie KID dla subfunduszy Generali Fundusze FIO
Ogłoszenia / 2023-03-02 / autorzy: Generali Investments

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu w dniu 2 marca 2023 roku aktualizacji Dokumentów zawierających kluczowe informacje dla następujących subfunduszy wydzielonych w ramach Generali Fundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:

 • Generali Akcje Małych i Średnich Spółek
 • Generali Akcje Value
 • Generali Akcji Rynków Wschodzących
 • Generali Akcji: Megatrendy
 • Generali Dolar
 • Generali Konserwatywny
 • Generali Korona Akcje
 • Generali Korona Dochodowy
 • Generali Korona Obligacje
 • Generali Korona Zrównoważony
 • Generali Oszczędnościowy
 • Generali Stabilny Wzrost
 • Generali Surowców

Towarzystwo informuje, że aktualizacją zostały objęte następujące sekcje Dokumentów zawierających kluczowe informacje:

 • „Co to za produkt?”, „Jakie są ryzyka i możliwe korzyści?”, „Jakie są koszty?”

Teksty jednolite Dokumentów zawierających kluczowe informacje dla wyżej wymienionych subfunduszy znajdują się na stronie internetowej  https://www.generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/dokumenty/kid.