Informacja o zmianie KID dla subfunduszy Generali Fundusze FIO

      
    
Informacja o zmianie KID dla subfunduszy Generali Fundusze FIO
Ogłoszenia / 2023-07-01 / autorzy: Generali Investments

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu w dniu 1 lipca 2023 roku aktualizacji Dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla następującego subfunduszu wydzielonego w ramach Generali Fundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:

  • Generali Akcje Małych i Średnich Spółek

Towarzystwo informuje, że aktualizacją została objęta następująca sekcja Dokumentu zawierającego kluczowe informacje:

  • „Co to za produkt?”,

Tekst jednolity Dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla ww. subfunduszu znajduje się na stronie internetowej  https://www.generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/dokumenty/kid.