Informacja o zmianie KID dla subfunduszy Generali Fundusze FIO

      
    
Informacja o zmianie KID dla subfunduszy Generali Fundusze FIO
Ogłoszenia / 2023-09-01 / autorzy: Generali Investments

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu w dniu 1 września 2023 roku aktualizacji Dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla następujących subfunduszy wydzielonych w ramach Generali Fundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:

  • Generali Surowców
  • Generali Akcji Rynków Wschodzących

Towarzystwo informuje, że w obu przypadkach aktualizacją została objęta następująca sekcja Dokumentu zawierającego kluczowe informacje:

  • „Co to za produkt?”,

Dodatkowo dla subfunduszu Generali Akcji Rynków Wschodzących w sekcji „Co to za produkt?” została zaktualizowana nazwa indeksu wykorzystywanego jako benchmark. Dotychczas do określenia tego indeksu stosowana była nazwa skrócona.

Tekst jednolity Dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla ww. subfunduszu znajduje się na stronie internetowej  https://www.generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/dokumenty/kid.