Informacja o zmianie KID dla subfunduszy Generali Fundusze SFIO

      
    
Informacja o zmianie KID dla subfunduszy Generali Fundusze SFIO
Ogłoszenia / 2023-03-02 / autorzy: Generali Investments

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu w dniu 2 marca 2023 roku aktualizacji Dokumentów zawierających kluczowe informacje dla następujących subfunduszy wydzielonych w ramach Generali Fundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:

 • Generali Akcji Amerykańskich 
 • Generali Akcji Ekologicznych 
 • Generali Akcji Europejskich 
 • Generali Aktywny Dochodowy 
 • Generali Euro 
 • Generali Obligacje Aktywny 
 • Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące 
 • Generali Profit Plus 
 • Generali Złota 
 • SGB Bankowy 
 • SGB Dłużny

Towarzystwo informuje, że aktualizacją zostały objęte następujące sekcje Dokumentów zawierających kluczowe informacje:

 • „Co to za produkt?”, „Jakie są ryzyka i możliwe korzyści?”, „Jakie są koszty?”

Teksty jednolite Dokumentów zawierających kluczowe informacje dla wyżej wymienionych subfunduszy znajdują się na stronie internetowej  https://www.generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/dokumenty/kid.