Informacja o zmianie KID dla subfunduszy Generali Fundusze SFIO

      
    
Informacja o zmianie KID dla subfunduszy Generali Fundusze SFIO
Ogłoszenia / 2023-07-03 / autorzy: Generali Investments

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu w dniu 3 lipca 2023 roku aktualizacji Dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla następującego subfunduszu wydzielonego w ramach Generali Fundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:

  • Generali Akcji Amerykańskich

Towarzystwo informuje, że aktualizacją zostały objęte następujące sekcje Dokumentu zawierającego kluczowe informacje:

  • „Jakie są ryzyka i możliwe korzyści?” oraz „Jakie są koszty?”

Tekst jednolity Dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla wyżej wymienionego subfunduszu znajduje się na stronie internetowej  https://www.generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/dokumenty/kid.