Informacja o zmianie KID dla subfunduszy Generali Fundusze SFIO

      
    
Informacja o zmianie KID dla subfunduszy Generali Fundusze SFIO
Ogłoszenia / 2023-11-09 / autorzy: Generali Investments

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu w dniu 09 listopada 2023 roku aktualizacji Dokumentów zawierających kluczowe informacje dla wszystkich subfunduszy wydzielonych w ramach Generali Fundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:

Towarzystwo informuje, że aktualizacją zostały objęte następujące sekcje Dokumentu zawierającego kluczowe informacje:

  • „Co to za produkt?”,
  • „Jakie są ryzyka i możliwe korzyści?”,
  • „Co się stanie, jeśli Generali Investments TFI S.A. nie ma możliwości wypłaty?”

W przypadku subfunduszy Generali Akcji Ekologicznych Europejski oraz Generali Akcji Ekologicznych Globalny, poza aktualizacją, o której mowa powyżej, zmianie uległy:

w przypadku subfunduszu Generali Akcji Ekologicznych Globalny:

  • Opis polityki inwestycyjnej zawarty w sekcji ”Co to za produkt?”, poziom wskaźnika ryzyka w sekcji „Jakie są ryzyka i możliwe korzyści?” oraz nazwa subfunduszu (poprzednia nazwa: Generali Akcji Amerykańskich)

w przypadku subfunduszu Generali Akcji Ekologicznych Europejski:

  • Nazwa subfunduszu (poprzednia nazwa to Generali Akcji Ekologicznych)

Tekst jednolity Dokumentów zawierających kluczowe informacje dla ww. subfunduszy znajduje się na stronie internetowej  https://www.generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/dokumenty/kid.