Informacja o zmianie KID dla subfunduszy zarządzanych przez Generali Investments TFI SA

      
    
Informacja o zmianie KID dla subfunduszy zarządzanych przez Generali Investments TFI SA
Ogłoszenia / 2023-06-01 / autorzy: Generali Investments

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu w dniu 1 czerwca 2023 roku aktualizacji Dokumentów zawierających kluczowe informacje dla wszystkich subfunduszy wydzielonych w funduszach zarządzanych przez Towarzystwo.

Towarzystwo informuje, że aktualizacją zostały objęte następujące sekcje Dokumentów zawierających kluczowe informacje:

  •  „Jakie są koszty?”

Poza powyżej opisanymi zmianami modyfikacji uległ układ graficzny sekcji „Co to za produkt?”.

Teksty jednolite Dokumentów zawierających kluczowe informacje uwzględniające powyżej opisane zmiany znajdują się na stronie internetowej  https://www.generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/dokumenty/kid.