Korekcyjny początek sierpnia

      
    
Termometr inwestycyjny
Aktualności / 2023-08-10 / autorzy: Adam Woźny

Lipiec minął nam pod znakiem kontynuacji dobrej passy z pierwszej połowy roku dla akcji rynków rozwiniętych. Amerykańskie indeksy S&P500 czy Nasdaq Composite wzrosły odpowiednio przeszło 3% i 4%. W Europie sytuacja wyglądała dość podobnie. Niemiecki indeks DAX wzrósł prawie 2%, a francuski CAC40 przeszło 1% Natomiast pierwsze dni sierpnia na globalnych rynkach akcji przyniosły nam kilkuprocentowe spadki. Amerykańskie indeksy S&P500 czy Nasdaq Composite spadły o około 2-3%, a europejskie DAX i CAC40 między 3-4%. O ile przecena nie jest jeszcze pokaźna, to obawy o zmianę trendu po tak dobrych siedmiu miesiącach z pewnością narastają, szczególnie że pomimo okresu letniego i nastroju wakacyjnego na brak informacji na rynkach akcji narzekać nie możemy. Jako istotną dla rynku z pewnością można określić decyzję agencji ratingowej Fitch, która postanowiła obniżyć rating kredytowy długoterminowy rządu USA z najwyższego AAA do AA z plusem. Uzasadnieniem takiej decyzji było pogorszenie sytuacji fiskalnej Stanów Zjednoczonych od czasu pandemii, a co za tym idzie wysoka wartość długu publicznego. Ciężko powiedzieć, że wysokość zadłużenia jest czymś nowym, a oznaki, że mamy do czynienia z napiętą sytuacją mieliśmy już w maju tego roku. Wtedy to miała miejsce kolejna runda negocjacyjna przy okazji podwyższenia limitu zadłużenia w celu uniknięcia tak zwanego technicznego bankructwa. Ostatecznie Republikanie dogadali się z Demokratami i zapobiegli tym samym panice na globalnych rynkach finansowych. Dziś możemy się oczywiście spierać, czy faktycznie zmiana ratingu, spowodowana wysokim zadłużeniem, jest tym ważnym powodem słabszego początku miesiąca, czy to tylko zwykły pretekst do korekty po bardzo silnej pierwszej połowie roku.

Za oceanem kolejny sezon wyników spółek w pełni. Aktualnie przeszło połowa spółek z indeksu S&P500 zaraportowała wyniki finansowe. Liczba pozytywnych zaskoczeń czy zaraportowanych wyników, które pobiły oczekiwania jest na całkiem wysokim poziomie, patrząc na historię ostatnich kilku kwartałów. Jest to z pewnością zaskakujące dla części inwestorów, gdyż po tak dobrej pierwszej połowie roku sporo było obaw, że sezon wyników obnaży wszystkie słabe punkty silnych wzrostów na rynkach akcyjnych. Nie oznacza to, że nie zdarzają się okazje inwestycyjnie, ale z pewnością jest ich mniej niż można by oczekiwać i potrzebna jest wzmożona czujność inwestorów.

Nie wszystkie spółki zaraportowały wyniki i wypowiedziały się co do przyszłości, dlatego za wcześnie jeszcze by ogłosić sukces, ale i tak aktualne informacje płynące ze spółek na rynku amerykańskim są warte uwagi ze strony inwestorów. Po okresie wakacyjnym nieubłaganie będziemy zbliżać się do ostatniego kwartału tego roku. Poza pierwszymi ocenami pod tytułem „co to był za rok?” z pewnością nasza optyka będzie skierowana na kolejny, już 2024 rok, ale i komentarze spółek dotyczące tej długo wyczekanej recesji i jej wpływu na działalność operacyjną. Może nawet istotniejsze mogą okazać się informacje dotyczące przyszłości i potencjalnej stabilizacji lub wręcz odbudowania popytu na produkty i usługi. Z pewnością po tak dobrej pierwszej części roku możemy liczyć na zmienność, aczkolwiek jeżeli na horyzoncie pojawią się pierwsze oznaki ożywienia gospodarczego, zmienność może okazać się przejściowa.

 


Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej.
Niniejszy materiał stanowi komentarz do bieżącej sytuacji rynkowej. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku. Niniejszy materiał nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.
Niniejszy materiał został przygotowany z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy, Informacje przedstawione i opisane w niniejszym materiale opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu gospodarczego, geopolitycznego, prawnego i podatkowego oraz mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści zawartych w niniejszym materiale.
Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.