Najważniejsze informacje dla Twojego pracownika.

      
    
PPK / 2019-02-07 / autorzy: Generali Investments

PPK – nowe możliwości oszczędzania na emeryturę

Składki PPK to dla Twoich pracowników odkładanie pieniędzy na emeryturę – obok tych z ZUS-u i OFE. Jest to jednak odkładanie dobrowolne i bardziej elastyczne.

 

PPK a OFE

  • Twoi pracownicy zostaną zapisani do PPK automatycznie. Mogą się z nich wypisać, ale muszą to zrobić na własny wniosek – i odnawiać go co cztery lata. OFE jest obowiązkową formą oszczędzania.
  • PPK jest elastyczniejsze od OFE. Pracownicy mogą wykorzystać zebrane na PPK pieniądze, zanim ukończą 60 rok życia. Jeśli przeznaczą je na wkład własny na zakup mieszkania, mogą wykorzystać do 100% oszczędności. Jeśli powodem wypłaty jest trudna sytuacja życiowa – np. choroba najbliżej osoby – mogą wykorzystać do 25% oszczędności.
  • Składki na PPK są własnością pracownika – płaci za nie podatek. Mogą być więc dziedziczone – sam pracownik wskazuje w umowie osobę, która otrzyma pieniądze po jego śmierci. Składki na OFE natomiast przechodzą przez ZUS, do którego są kierowane bezpośrednio. Dlatego są postrzegane jako składki publiczne.

 

Wypłaty z PPK

Zgodnie z założeniami ustawy pracownik wypłaca pieniądze z konta PPK, gdy ukończy 60 lat. W niektórych sytuacjach może to jednak zrobić wcześniej.

Wypłata po 60 roku życia – 3 warianty

  • WARIANT 1 Pracownik wypłaca jednorazowo 25% oszczędności, resztę w co najmniej 120 miesięcznych ratach.
  • WARIANT 2 Pracownik wypłaca wszystkie oszczędności w co najmniej 120 miesięcznych ratach.
  • WARIANT 3 Pracownik wypłaca wszystkie oszczędności w mniejszej liczbie rat. W tym przypadku płaci 19-proc. podatek od wypracowanego zysku.

 

Wcześniejsza wypłata na niecodzienne sytuacje

  • SYTUACJA 1 Pracownik może wypłacić do 25% oszczędności, jeśli on, jego współmałżonek lub dziecko zachorują.
  • SYTUACJA 2 Pracownik może wypłacić do 100% oszczędności na wpłatę własną na pierwsze mieszkanie. W tym przypadku musi jednak zwrócić wszystkie wypłacone środki. Rozpoczęcie zwracania musi nastąpić nie wcześniej niż po 5 latach od wypłaty i musi być realizowane w kolejnych 15 latach.

 

Wypłata transferowa – wszystkie oszczędności do nowego PPK

Gdy pracownik zmienia pracę, może przenieść pieniądze z PPK prowadzonego w Twojej firmie do PPK u nowego pracodawcy. Aby to zrobić, musi zlecić dyspozycję wypłaty transferowej. Obejmuje ona wszystkie zgromadzone oszczędności.