Nowe limity na IKE i IKZE na 2023 rok

      
    
IKE IKZE limity na 2023
Ogłoszenia / 2022-12-27 / autorzy: Generali Investments

 

Jaką kwotę można w tym roku zainwestować na kontach IKE i IKZE?

W 2023 roku limit wpłaty na IKE wynosi maksymalnie 20 805 zł, a na IKZE 8 322 zł. Z kolei dla samozatrudnionych limit wpłat na  IKZE wynosi w 2023 roku 12 483 zł.

  • Czym jest limit wpłat na IKE i IKZE? Dlaczego co roku się zmienia?
  • Ile można  wpłacić na IKE i IKZE w ramach limitu w 2023 roku?
  • Jakie korzyści podatkowe daje inwestowanie w IKE i IKZE?

Dobrą informacją dotyczącą podatków w 2023 roku są znacząco wyższe limity wpłat  na IKE i IKZE.

 

Czym jest limit wpłat na IKE i IKZE? Dlaczego co roku się zmienia?

Roczny limit wpłat na IKE i IKZE to maksymalna kwota, którą można wpłacić na te konta w danym roku kalendarzowym. Kwoty te zmieniają się co roku, ponieważ są obliczane na podstawie prognoz średniego miesięcznego wynagrodzenia.

Dla IKZE roczny limit wpłat nie może przekroczyć 1,2– krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia brutto. W przypadku IKE kwota wpłat nie może przekroczyć 3-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

Od 2021 r. pojawiło się ułatwienie dla samozatrudnionych. Jest to wyższy limit wpłat na IKZE dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Do tej grupy należą m.in. twórcy, artyści, osoby wykonujące wolne zawody czy przedsiębiorcy. To udogodnienie obowiązuje również w bieżącym roku.

Dla tych osób roczny limit wpłat na IKZE wynosi 1,8-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

Przeciętne prognozowane wynagrodzenie brutto w 2023 z wyniesie 6 935 zł.

 

Ile można  wpłacić na IKE i IKZE w ramach limitu w 2023 roku?

Maksymalna kwota wpłaty na IKE w 2023 wynosi 20 805 zł (6 935 zł x 3), czyli aż o 3 039 zł więcej niż w 2022 r.

Maksymalna kwota wpłaty na IKZE w 2023 r. to 8 322 zł (6 935 zł x 1,2), czyli o 1 215,60 zł więcej niż w 2022 r.

Samozatrudnieni będą mogli wpłacić na IKZE nawet  12 483 zł (6 935 zł x 1,8), czyli o 1 823,40 zł więcej niż w 2022 r.

 

Jakie korzyści podatkowe daje inwestowanie w IKE i IKZE?

Pieniądze zainwestowane na IKE są zwolnione z 19% podatku od dochodów (zysków) kapitałowych, potocznie zwanego podatkiem Belki. Jego stawka to 19 procent od zysku z inwestycji.

Kwoty inwestowane na IKZE, oprócz braku podatku Belki, można  odliczyć od podstawy opodatkowania PIT. Maksymalne obniżenie podatku – dla osób fizycznych w drugim progu podatkowym (32%) może wynieść nawet 2 663,04 zł.