Ogłoszenie o zmianie Regulaminu prowadzenia IKE oraz IKZE "Twoja Przyszłość"

      
    
Ogłoszenie o zmianie Regulaminu prowadzenia IKE oraz IKZE "Twoja Przyszłość"
Ogłoszenia / 2024-06-26 / autorzy: Generali Investments

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza niniejszym o zmianach Regulaminu prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) „Twoja Przyszłość” oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) „Twoja Przyszłość”.

Lista zmian:

  • dodanie postanowień dotyczących Ogólnoeuropejskiego Indywidualnego Produktu Emerytalnego (OIPE);
  • doprecyzowanie postanowień dotyczących kanału do otwarcia IKE „Twoja Przyszłość” oraz IKZE „Twoja Przyszłość”;
  • doprecyzowanie postanowień dotyczących formy zmiany umowy dla produktów IKE „Twoja Przyszłość” oraz IKZE „Twoja Przyszłość”.

 

Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian. Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od publikacji niniejszego ogłoszenia.