Ogłoszenie z 17 grudnia 2020 roku o zmianie Regulaminu prowadzenia IKE oraz IKZE

      
    
IKE IKZE
Ogłoszenia / 2020-12-17 / autorzy: Generali Investments

Niniejszym, Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach Regulaminu prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

Zmianie ulega pkt 29 oraz pkt 74 Regulaminu.

Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.

Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia.