Październik na rynkach akcji

      
    
Termometr inwestycyjny
Aktualności / 2022-11-07 / autorzy: Robert Burdach
  • Jeden z lepszych miesięcy na giełdach od dłuższego czasu
  • Decyzje Fed kluczowe dla rynków akcji
  • Atrakcyjnie wyceniane, polskie spółki

 

Dobre wyniki na światowych giełdach

Październik był jednym z lepszych miesięcy od dawna, jeśli chodzi o poziom stóp zwrotu na rynkach akcyjnych, szczególnie w Polsce. Na warszawskim parkiecie mogliśmy zaobserwować nawet dwucyfrowe wzrosty (WIG20: +11,49%), a panujące nastroje były stosunkowo dobre w porównaniu z innymi rynkami. Wiele wskazuje na to, że odbicie wynika w dużej mierze z aktywności inwestorów zagranicznych, która wcześniej była mocno ograniczona. Bardzo atrakcyjne poziomy wycen polskich spółek w październiku przyciągnęły kapitał na naszą giełdę.

Jeśli chodzi o parkiety europejskie, to stopy zwrotu były zbliżone do polskich – o 1 – 2 punkty procentowe niższe. W ostatnich dniach zyskiwały również rynki azjatyckie, głównie Chiny. Jedną z przyczyn mogą być pojawiające się informacje, że Państwo Środka planuje odchodzenie od polityki „zero covid”.

Rynki w oczekiwaniu na decyzję Fed

Od połowy października otoczenie rynkowe jest sprzyjające, jednak nie możemy jeszcze ocenić, czy to początek silniejszego ruchu. Rynki wciąż mierzą się z problemami takimi, jak wojna na Ukrainie, wysoka inflacja i zwalniające gospodarki. Mgła informacyjne jest ciągle bardzo gęsta i nie wiadomo, co przyniosą kolejne tygodnie. Dużo zależy także od banków centralnych i od rządów. 2 listopada odbyło się posiedzenie FED. Zgodnie z oczekiwaniami, podwyżka stopy procentowej wyniosła 75 punktów bazowych, do poziomu 375-400 punktów bazowych. Wypowiedzi przewodniczącego FED J. Powell’a zostały negatywnie odebrane przez rynki, oddalając w czasie oczekiwany przez inwestorów tzw. pivot, czyli zakończenie cyklu podwyżek stóp procentowych. Po raz kolejny inwestorzy zostali zapewnieni o determinacji FED w walce z inflacją.

Atrakcyjne wyceny spółek

Chociaż trudno stwierdzić, w którym momencie znajdują się rynki, to poziomy wycen spółek niezaprzeczalnie są niskie i w średnim terminie atrakcyjne.

Jedną z takich spółek jest PKN Orlen, któremu sprzyja otoczenie rynkowe. Embarga nałożone przez Unię Europejską na rosyjską ropę naftową, a od lutego także jej produkty, czyli na olej napędowy, na benzynę, na paliwo lotnicze itd. powodują, że w Europie pojawiły się deficyty tych produktów. W związku z tym marże rafinerii pozostają na rekordowych poziomach. Przez dłuższy czas inwestorzy zagraniczni nie byli zainteresowani zwiększaniem poziomów zaangażowania w tej spółce ze względu na ogólny sentyment, ryzyka polityczne i awersję do kupowania akcji. Teraz nastroje powoli mogą ulegać zmianie.

Podobnie atrakcyjnie wyceniane są akcje niektórych baków. W tym przypadku wciąż aktualne są takie czynniki ryzyka, jak spory dotyczące kredytów frankowych i obciążające dla banków wakacje kredytowe. Nie bez znaczenia jest także fakt, że wchodzimy w rok wyborczy i tych obciążeń dla banków może być jeszcze więcej. Pomimo to wyceny są na tyle niskie, że mogą okazać się atrakcyjne dla inwestorów.

W podobny sposób można przeanalizować kondycję większości spółek z WIG20. Najważniejsze są jednak wnioski – niskie wyceny wraz z poprawiającym się sentymentem przyczyniły się do dynamicznego ruchu w górę na polskiej giełdzie.

Ożywienie CD Projekt

W ostatnim czasie ponownie interesujący okazał się CD Projekt. Spółka, o której przez ponad rok mało się mówiło, wróciła na pozytywne trajektorie. W połowie września wspólnie z Netflixem i japońskim Trigger Studio zaprezentowała widzom serial z uniwersum Cyberpunk. Został on bardzo dobrze odebrany przez krytyków oraz widownię, a co najważniejsze napędził sprzedaż gry. Znalazła się ona na listach bestsellerów wydawnictw na konsole i komputery osobiste. Spowodowało to znaczącą poprawę sentymentu do spółki.

Pogoda sprzyjająca giełdom

Mamy za sobą bardzo ciepły październik. Średnia temperatura w naszym regionie była w ubiegłym miesiącu o kilka stopni wyższa niż w analogicznych okresach w przeszłości. Podobnie zapowiada się listopad. Bardzo dobre prognozy pogody przełożyły się na ceny gazu, a w dalszej kolejności na ceny energii elektrycznej. To pozytywne informacje dla gospodarki, a także dla giełdy.

WIG20 w niepełnym składzie

Obecnie na warszawskim parkiecie mamy do czynienia z dość nietypową sytuacją. Od poniedziałku akcje PGNiG przestały być kwotowane. Indeks WIG20 tym samym składa się realnie z 19 spółek, a PGNiG uwzględniane jest w nim po cenie zamknięcia z piątku. Po zamknięciu sesji z 4 listopada 2022 przeprowadzona zostanie rewizja indeksów. Udział PKN Orlen w indeksach polskich, ale też europejskich znacząco wzrośnie bądź już wzrósł w wyniku niedawnego przejęcia Lotosu, a teraz PGNiG. W ostatnim czasie wiązało się z tym kilka zdarzeń o dużym znaczeniu dla rynku. PKO BP i PZU kupiły od Skarbu Państwa udziały w PKN Orlen, aby jego udział po fuzji nie przekroczył w koncernie 50% udziału w kapitale koncernu. PZU wciąż posiada zakupione akcje, natomiast PKO BP sprzedało je w połowie października, częściowo inwestorom zagranicznym. Ich nabywcy najprawdopodobniej krótko potem odsprzedali je z zyskiem i dokonali kolejnych zakupów, wspierając tym samym WIG20.

Październik na rynkach akcyjnych przyniósł poprawę nastrojów. Czy będzie to trwałe ożywienie, czy pojedynczy ruch w górę, okaże się w nadchodzących tygodniach. Wyceny są atrakcyjne w średnim terminie, ale trzeba pamiętać, że ryzyka, które dominowały w tym roku, czyli wojna, ceny surowców, niedobór gazu, problemy z dystrybucją węgla i inflacja nie ustąpiły.

 

 


Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej.

Niniejszy materiał stanowi komentarz do bieżącej sytuacji rynkowej. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku. Niniejszy materiał nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.

Niniejszy materiał został przygotowany z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy, Informacje przedstawione i opisane w niniejszym materiale opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu gospodarczego, geopolitycznego, prawnego i podatkowego oraz mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści zawartych w niniejszym materiale.

Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali investments.pl.