Poprawa nastrojów na giełdzie

      
    
Termometr inwestycyjny
Aktualności / 2024-07-02 / autorzy: Maciej Kik

W wakacje nie spodziewamy się istotnych publikacji ze strony spółek, chociaż ten okres wcale może nie być nudny. Otoczenie rynkowe wskazuje na powrót po nieco trudniejszym okresie do hossy, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. To tam indeksy wspinają się na kolejne szczyty, w wielu przypadkach na all time high. Jest to podyktowane częściowo dużą odpornością gospodarki, której dobrą kondycję potwierdzają m. in. dane z przemysłu amerykańskiego. Z drugiej jednak strony występują mniej optymistyczne sygnały, np. z sektora budowlanego i częściowo z rynku pracy, które powodują, że zwiększa się prawdopodobieństwo rozpoczęcia cyklu obniżek stóp procentowych. Takie też były komentarze członków Fedu po ostatnim posiedzeniu. Pierwszych obniżek spodziewamy się jesienią. Byłyby one szczególnie korzystne dla spółek wzrostowych oraz technologicznych, co już teraz inwestorzy starają się antycypować poprzez wzmożony popyt na spółki z tzw. magnificent seven, czyli siedmiu amerykańskich spółek o najwyższej kapitalizacji.

Polska giełda zachowuje się podobnie. W ostatnich dwóch miesiącach mieliśmy wyraźną korektę, zwłaszcza w przypadku banków. Od kilku dni obserwujemy jednak poprawę rynkowych nastrojów i wzrost zainteresowania głównie ze strony inwestorów zagranicznych. Odbicie wyraźnie widać dla wspomnianych już banków, które w skali miesiąca zyskały ponad 4%. Inwestorzy nadal dostrzegają potencjał w tym sektorze. Rentowność sektora bankowego w Polsce jest bardzo wysoka, zdecydowanie wyższa niż w porównywalnych zagranicznych bankach. Wśród powodów dobrej kondycji banków należy wskazać również solidne fundamenty i wciąż utrzymujące się wysokie stopy procentowe. Ważne jest także potwierdzenie ze strony Rady Polityki Pieniężnej, że nie będą one szybko obniżane.

Z krajowej gospodarki napływają mieszane dane. Z jednej strony po raz kolejny rozczarowuje produkcja przemysłowa i nowe zamówienia. Z drugiej strony obserwujemy natomiast dalszą poprawę nastrojów konsumenckich. Sprzedaż detaliczna w maju była bliska konsensusu, ale z pozytywną trajektorią wzrostu. Dynamicznie rosną wynagrodzenia, co automatycznie przekłada się na wzrost konsumpcji.

W Europie sytuacja gospodarcza jest inna niż w Stanach Zjednoczonych. Tutaj nadal mierzymy się z pewnymi problemami. Ostatnie odczyty PMI były rozczarowujące. Szczególnie słabo radzi sobie przemysł, dla którego wskaźniki sygnalizują jednoznacznie złą kondycję. Gorsze od oczekiwań są także dane o usługach. W ostatnim czasie w Europie wzrosło również ryzyko polityczne. We Francji odbyła się już pierwsza tura przedterminowych wyborów, w których na dobry wynik uzyskały ugrupowania skrajnie prawicowe. To budzi niepokój i negatywnie wpływa na notowania francuskich indeksów.

Ciekawym wydarzeniem ostatnich dni było nałożenie przez Unię Europejską tymczasowych ceł na chińskie samochody elektryczne. To może się wiązać z odpowiedzią Chin, prawdopodobnie wycelowaną w niemieckie samochody, sektor francuskich dóbr luksusowych, w tym w alkohole oraz w hiszpańską wołowinę.  Może także mieć negatywne implikacje w przyszłości.

 

 


INFORMACJA PRAWNA

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Towarzystwo ma siedzibę w Warszawie, przy ulicy Senatorskiej 18 (00-082 Warszawa) oraz jest wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 50329, posiada NIP: 527-10-24-937 i kapitał zakładowy 21 687 900,00 PLN, opłacony w całości.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celach informacyjnych i stanowi komentarz do bieżącej sytuacji rynkowej. Nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku, a także nie są formą doradztwa finansowego, podatkowego lub prawnego.

Niniejszy materiał został przygotowany przez Towarzystwo z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy autora oraz opiera się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu prawnego, podatkowego i faktycznego który może ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. W materiale użyto informacji ze źródeł własnych oraz z publicznie dostępnych (www.generali-investments.pl). Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające z użytku treści zawartych w niniejszym materiale. Wszelkie prawa autorskie do niniejszego materiału przysługują wyłącznie Towarzystwu. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób jego całości lub części bez zgody Towarzystwa jest zabronione.

Niniejszy materiał został opracowany według stanu na dzień 02.07.2024.