PPK – wdrożenie krok po kroku

      
    
Aktualności / 2019-05-16 / autorzy: Generali Investments

Najwięksi pracodawcy w Polsce uruchomili już Pracownicze Plany Kapitałowe w swoich firmach. Teraz w fazie wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK są przedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 249 pracowników.

 

Obowiązki pracodawcy

Zgodnie z ustawą o PPK, firmy mają obowiązek podpisania umowy o zarządzenie PPK z wybraną przez siebie instytucją finansową. Do obowiązków Pracodawców należy również podpisanie w określonych ustawą terminach umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz swoich pracowników.

 

Wdrożenie PPK krok po kroku

1. Wybierasz instytucję finansową, z którą chcesz zawrzeć umowę o zarządzanie PPK.

Zanim podejmiesz tę decyzję, koniecznie sprawdź:

  • doświadczenie i wyniki finansowe tej instytucji,
  • zasady, na jakich prowadzi PPK,
  • proces wdrażania i obsługi PPK.

Wszystko po to, aby upewnić się, że wybrana instytucja będzie zarządzała środkami gromadzonymi w PPK zgodnie z najlepiej pojętym interesem Twoich pracowników. Bardzo istotne jest też wsparcie, jakie instytucja da Ci zarówno podczas wdrożenia PPK, jak i w trakcie jego prowadzenia. Od tego wsparcia zależy, ile Ty jako pracodawca będziesz mieć dodatkowej pracy. Koniecznie sprawdź ten aspekt.

2. Podpisujesz umowę o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową.

Musisz to zrobić najpóźniej na 10 dni roboczych przed dniem, w którym jesteś zobowiązany zawrzeć taką umowę w stosunku do pierwszej zatrudnionej przez siebie osoby, wobec której taki obowiązek powstaje. Pracodawcy, którzy na dzień 30 czerwca 2019 roku zatrudniali co najmniej 50 pracowników, muszą podpisać umowę o zarządzanie PPK do 27 października 2020 roku.

3. Zawierasz umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracowników.

Umowę taką podpisujesz w imieniu i na rzecz pracowników. Jeśli pracownik nie złoży oświadczenia o rezygnacji z PPK, musisz zapisać go do 10 dnia czwartego miesiąca jego zatrudnienia w Twojej firmie. Pracodawcy, którzy zatrudniali na dzień 30 czerwca 2019 roku co najmniej 50 pracowników, muszą zawrzeć umowę o prowadzenie PPK do 10 listopada 2020 roku.

Pamiętaj też o dostosowaniu swoich systemów kadrowo - płacowych do nowych przepisów. Programy muszą rozliczać poszczególne składniki wynagrodzeń, prawidłowo naliczać składki oraz raportować zgodnie z zasadami PPK. Warto także uzupełnić wszystkie brakujące dane pracowników, których wymaga Ustawa o PPK.

 

Jakie konsekwencje przewidziane są dla pracodawców, którzy nie wdrożą PPK w terminie?

Są nieliczne sytuacje, w których pracodawca nie ma obowiązku wdrażania PPK. Jeśli jednak Twoja firma nie należy do tych wyjątków, to dobrze, że właśnie czytasz te informacje.

Niestety, niestosowanie się pracodawców do nowych przepisów i regulacji związanych z PPK, będzie mieć kosztowne konsekwencje. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zawrzesz umowy o zarządzanie PPK, możesz otrzymać karę grzywny w wysokości aż do 1,5% wartości funduszu wynagrodzeń w Twojej firmie. Natomiast za opóźnienia w zawarciu z pracownikiem umowy o prowadzenie PPK lub za opóźnienia we wpłacaniu składek czy też za nieprawidłowości w dokumentach, grozi Ci kara od 1 tysiąca do miliona złotych grzywny.

Więcej szczegółów o tym, czym jest PPK oraz o obowiązkach pracodawcy, a także o wyjątkach, przy których nie musisz przystępować do Pracowniczych Planów Kapitałowych, przeczytasz w poprzednim naszym artykule - Co to jest PPK? Jakie obowiązki ma pracodawca?