Przegląd tygodnia – 10.05.2021

      
    
Przegląd tygodnia Generali Investments
Aktualności / 2021-05-10 / autorzy: Piotr Minkina

W minionym tygodniu

1. Niemcy PMI – nadal koniunktura w przemyśle
W niemieckim sektorze przemysłowym, pomimo problemów z dostawą części komponentów, panuje pozytywna koniunktura. Kwietniowy odczyt PMI na poziomie 66.2 jest tylko odrobinę niższy od odczytu z zeszłego miesiąca. Ze względu na trzecią falę zachorowań gorsza sytuacja panuje w sektorze usługowym, gdzie wskaźnik spadł do poziomu 49,9.

2. Francja PMI – przemysł nadal dobrze
Sytuacja w sektorze przemysłowym w kwietniu utrzymała się na bardzo pozytywnym poziomie, chociaż wskaźnik PMI nieznacznie spadł z poziomu 59,3 w marcu do 58,9 w kwietniu. Sektor doświadcza najszybszego od dziesięciu lat wzrostu cen wywołanego niedostatkiem wielu materiałów. W sektorze usług ma miejsce stopniowa poprawa i wzrost PMI do poziomu 50,3 pkt.

3.Włochy PMI – historycznie wysokie poziomy
Wskaźnik PMI dla przemysłu we Włoszech osiągnął najwyższy poziom w historii i wyniósł 60,7 pkt. Tutaj również daje się odczuć obecne w innych gospodarkach problemy z dostawami i rosnące ceny materiałów. W sektorze usług nadal panuje dekoniunktura, a fala zwolnień postępuje. W kwietniu PMI dla usług spadł do 47,3.

4. Strefa euro – produkcja przemysłowa
Utrzymujące się wysokie poziomy PMI dla przemysłu rozbudzały oczekiwana dotyczące wzrostu produkcji przemysłowej. Natomiast dane spływające z części najważniejszych gospodarek przyniosły wzrosty nieco gorsze od tych oczekiwań: Niemcy +5,1% r/r vs. 5,7%; Francja 13,7% r/r vs. 15,2%; Hiszpania 15,1%. Taka sytuacja w zestawieniu z dobrymi danymi dotyczącymi zamówień może świadczyć o pewnych zaległościach produkcyjnych wynikających z zakłóceń w łańcuchach dostaw.

5. USA – ciekawe dane z rynku pracy
Po gorszym od oczekiwań odczycie ADP (742 tys. nowozatrudnionych vs oczekiwania na poziomie 805 tys.) nastąpił drugi najgorszy w historii, pod kątem rozbieżności od oczekiwań, odczyt poziomu nowozatrudnionych w sektorze pozarolniczym – 266 tys. vs 1 mln (oraz rewizja danych za marzec o 150 tys. w dół). Stopa bezrobocia wzrosła o 0,1 p.p. – do 6,1%. Co ciekawe, taki odczyt nie wynika z tego, że rynek nie oferuje nowych miejsc pracy, gdyż jest wprost przeciwnie. Problem leży obecnie po stronie potencjalnych pracowników, którzy ze względu na programy socjalne nie chcą wracać do pracy, na co wskazują również sondaże przeprowadzane wśród przedsiębiorców.

6. ISM – spadki
Wskaźnik ISM dla przemysłu spadł z 64,7% w marcu do poziomu 60,7% w kwietniu. Był to odczyt gorszy od oczekiwań na poziomie 65%. Podobna sytuacja miała miejsce w sektorze usług, gdzie wartość wskaźnika obniżyła się z 63,7% do poziomu 62,7% (oczekiwania 64,1%). Pomimo tego, że dane były gorsze, to warto zwrócić uwagę, że USA jest jedyną gospodarką na świecie, gdzie tak silna koniunktura panuje zarówno w sektorze usług, jak i w przemyśle.

7. Polska - PMI
W kwietniu PMI spadł do 53,7 pkt. z 54,3 pkt. Głównym czynnikiem wpływającym na pogorszenie w tym sektorze były zakłócenia w łańcuchach dostaw skutkujące niedoborami surowców. Dodatkowym czynnikiem były nieobecności pracowników. Łącznie te czynniki sprzyjały powstawaniu znaczących zaległości produkcyjnych. Ciekawy jest wzrost zamówień eksportowych oraz słaby popyt na rynku krajowym. Warto również odnotować rekordowe podwyżki wyrobów gotowych, do których przyczyniał się wzrost cen materiałów.

8. RPP – stopy procentowe bez zmian
Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian. W komunikacie czytamy: „NBP będzie nadal prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych oraz dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku. Terminy oraz skala prowadzonych działań będą uzależnione od warunków rynkowych”

 

Na radarze:

  • Strefa Euro – produkcja przemysłowa, ZEW, Sentix, inflacja (prognoza)
  • Włochy – produkcja przemysłowa
  • USA – CPI, PPI, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, wykorzystanie mocy produkcyjnych
  • Polska – bilans na rachunku bieżącym, bilans handlowy
  • UK – PKB za 1 kwartał 2021 (wstępny), produkcja przemysłowa
  • Chiny – CPI, PPI, podaż pieniądza

 

Najważniejsze wskaźniki makro

Źródło: GUS, opracowanie własne, dane na dzień 10.05.2021

Jesteśmy po serii decyzji banków centralnych w tym naszej rodzimej RPP. Praktycznie wszystkie stoją na stanowisku, że podwyższone poziomy inflacji mają charakter przejściowy. W kontrze do niskich stóp procentowych warto postawić wysokość stóp z reguły Taylora, czyli zalecany bankom centralnym poziom sprzyjający osiągnieciu przez gospodarkę stanu równowagi. Oczywiście sama koncepcja jak i jej praktyczne zastosowanie oraz środowisko makroekonomiczne bardzo się zmieniło, jednak prezentowane dane i tak pozostawiają pole do refleksji.